Nye spesialister godkjent

Bioingeniørspesialister

Bioingeniørspesialister: Marie S. Le (f.v.), Heidi Andersen (fornyet godkjenning), Bente Omenås, Heidi Kolseth, Ingunn Østlie, Camilla Aker, Nærmil Ghadani og Lene Haugnæss. Foto: Privat / BFI

Folk

Nye spesialister godkjent

Sju bioingeniører har fått godkjenning som spesialister.

Publisert

Endret

De nye spesialistene er:

Bente Omenås, Noklus

Fordypningsområde: Rådgiving og veiledning innen prøvetaking og PNA

Fordypningsoppgavens tittel: Kartlegging av rutiner for bruk av urinstrimmelundersøkelse og urindyrking i sykehus

Camilla Marie Aker, Noklus

Fordypningsområde: Pasientnær analysering / PNA / POC

Fordypningsoppgavens tittel: Kontrollmaterialer til pasientnær analysering av CRP – hvor gode er de til å avsløre analysefeil?

Heidi Kolseth, Sykehuset Innlandet Hamar

Fordypningsområde: Bioingeniøren som diagnostisk samarbeidspartner

Fordypningsoppgavens tittel: Ut av laboratoriet - til pasientens beste

Ingunn Østlie, Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Enhet for flowcytometri, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet

Fordypningsområde: Flowcytometrisk immunfenotyping

Fordypningsoppgavens tittel: Hvilken antikoagulant egner seg best for flowcytometrisk immunfenotyping? – en sammenligning av EDTA- og heparinblod

Lene Haugnæss, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs hospital

Fordypningsområde: Blodgiving

Fordypningsoppgavens tittel: Godkjenning av hemokromatosepasienter som blodgivere; like trygge som vanlige blodgivere?

Marie Skogstad Le, Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for trombose og hemostase, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Fordypningsområde: Koagulasjon

Fordypningsoppgavens tittel: Utredning av økt blødningstendens med et spesielt fokus på mangel / dysfunksjon av sjeldne koagulasjonsfaktorer

Nærmil Ghadani, Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for trombose og hemostase, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Fordypningsområde: Direkteperorale antikoagulantia (DOAK)

Fordypningsoppgavens tittel: Praktisk implementering av DOAK i rutinen på MBK-RH

Heidi Andersen har fornyet sin godkjenning for andre gang, med spesialistområdet: Medisinsk biokjemisk morfologi.

Stikkord:

BFI, Spesialistgodkjenning