Bitt av NITO-basillen

Toril Østvold er nyvalgt hovedstyremedlem.

Folk

Bitt av NITO-basillen

- Har man vært tillitsvalgt i mange år, på nesten alle nivåer, er man bitt av basillen. Da har man stadig lyst på mer. Nå var det stort sett bare et hovedstyreverv som sto igjen for meg, sier Toril Østvold.

Publisert

Endret

Alder: 60 år

Arbeidsted: Permisjon fra en bioingeniørstilling ved Mikrobiologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Har vært (og er) konserntillitsvalgt i Helse Vest i snart ni år.

Aktuell fordi: Ble, som eneste bioingeniør, valgt inn i NITOs hovedstyre på kongressen i oktober.

På NITO-kongressen i oktober ble hun, som eneste bioingeniør, valgt inn i hovedstyret.

- Kommer du til å være bioingeniørenes stemme i hovedstyret?

- Ja selvfølgelig. Det er jo den ballasten jeg har med meg. Jeg må handle kløktig og ivareta saker som er viktig for bioingeniører. Når det er sagt er jeg selvsagt valgt for alle NITOs ingeniører og teknologer, uansett sektor og fagbakgrunn.

- Kan bioingeniørene ta direkte kontakt med deg hvis de har saker som de mener hovedstyret bør diskutere?

- Ja absolutt. Bare kom igjen!

- Hva var det viktigste som skjedde på NITO-kongressen - ut fra et bioingeniørståsted?

- Rita von der Fehr holdt et godt innlegg om utfordringer i helsevesenet. Hun sa blant annet at kompetanse er ferskvare og at vi trenger arbeidsgivere og politikere som tar ansvar for etter- og videreutdanning. Vi hadde dessuten en diskusjon om helsepolitikk, men den var ikke spesifikt rettet mot bioingeniører. Teknologi og digitalisering var ett av de viktigste temaene.

- Hva synes du om NITOs lønnspolitikk?

- Den er bra og en av grunnene til at jeg er medlem av NITO. Men vi har store utfordringer innenfor helse. Da vi forlot den sentrale modellen vi brukte fram til 2002, ble vi tillitsvalgte godt skolert og vi var veldig optimistiske. Men da andre grupper i helsevesenet gikk til streik for å beholde den sentrale modellen, ble det vanskeligere å gjennomføre NITOs politikk. Vi har likevel fått til en god del. Blant annet ubekvemstillegg i prosent i stedet for kronetillegg. Det utgjør en god del selv om det ikke vises på grunnlønna.

- Det blir sagt at enkelte bioingeniører kan gå opp 70 000 i året ved å melde seg inn i en annen fagforening. Hvordan møter NITO dette?

- Først og fremst må arbeidsgiverne svare på hvorfor de gjør sånne forskjeller på organisasjonene. Det er helt uforståelig. Jeg er bekymret, og dette er helt klart noe hovedstyret og NITO Spekter må se enda mer på. Etter satsingen «Bioingeniør 2014» ble det utviklet noen verktøy som fortsatt gjenstår å benytte. Vi må kanskje bruke dem nå.

- Hvilke verktøy er det?

- Vi kan blant annet benytte sentrale tillitsvalgte som talspersoner direkte inn mot sykehusenes ledelse.

- Du har vært konserntillitsvalgt i snart ni år. Noe du er spesielt stolt av å ha fått til?

- Jeg er ingen barrikadestormer, men jeg har deltatt i mange prosjekter. Det siste er prosjektet om felles labdatasystem i Helse Vest. Jeg har sittet både i styringsgruppen og i selve prosjektet, og jeg har gitt viktige innspill på vegne av bioingeniørene. Jeg er også glad for at vi har fått etablert NITO helse konserngrupper i de fire regionene. Samarbeid mellom helseforetakene, også på tillitsvalgtsiden, har vært en viktig sak for meg å få på plass.

- Det er lenge siden du jobbet på lab? Savner du det?

- De første årene gjorde jeg det, men etter hvert har savnet forsvunnet. Jeg er veldig glad i det jeg gjør i dag. Av og til savner jeg kollegene mine, men da er det jo bare å stikke innom laboratoriet. Jeg er heldigvis fremdeles velkommen.

- Hvorfor ble du bioingeniør?

- Jeg utdannet meg til MIP-ingeniør*, det var først da to organisasjoner og to utdanninger ble til én, at jeg fikk tittelen bioingeniør. Jeg begynte på MIP-utdanningen fordi jeg var interessert i kjemi og biologi. Så enkelt. Jeg har aldri angret på det yrkesvalget.

- Hvordan tror du studiekameratene husker deg?

- Som stille og beskjeden. Jeg sto ikke i første rekke. Men jeg håper de også husker at jeg stillte opp for dem som trengte ekstra støtte.

- Du er en omsorgsfull person?

- Jeg er nok kanskje det, ja.

- Hvilke oppgaver arbeider du med akkurat nå?

- Jeg kommer rett fra et møte i et prosjekt som skal innføre et nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold av medisinskteknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.

- Det høres fryktelig tørt ut!

- Nei da, det er ikke det. Som regional tillitsvalgt har jeg et mål om å få fram behov og utfordringer sett fra de medisinsk tekniske fagmiljøenes ståsted. Det oppleves både meningsfullt og viktig. 

- La oss se ti år fram i tid. Hva tror du er den største endringen på arbeidsplassen din?

- Sannsynligvis at pasientene har mye større innvirkning på behandlingsforløpet enn i dag – og at mange flere tester og analyser blir gjort pasientnært.

- Hva gleder du deg mest til akkurat nå?

- Til alt som skal skje i NITO nå før jul. Det blir fint å bli bedre kjent med de andre medlemmene i hovedstyret. Og så gleder jeg meg veldig til jula som skal feires med sønner, svigerdatter og barnebarn i Bærum – og til ferieturen til Thailand sammen med kjæreste og venner.

*MIP står for Mikrobiologi, Immunhematologi og Patologi. Utdanning ved bl.a. Oslo ingeniørhøgskole fram til den ble slått sammen med bioingeniørutdanningen i 1987.

Stikkord:

NITO