Bioingeniør med ny lærebok

Synnøve Hofseth Almås

Synnøve Hofseth Almås. Foto: Privat

Folk

Bioingeniør med ny lærebok

- Det finnes veldig lite litteratur om tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring på norsk. Derfor laget vi denne boka, sier Synnøve Hofseth Almås.

Publisert

Endret

- Det er viktig at studentene blir tidlig bevisst på behovet for tverrprofesjonelt samarbeid. De har i utgangpunktet ulik kompetanse og identitet – og trenger en slik bevisstgjøring, mener Almås.

Sammen med Frøydis Vasset og Atle Ødegård har hun redigert og skrevet boka «Tverrprofesjonell samarbeidslæring for bachelorstudenter i helse- og sosialfag». Almås er bioingeniør og dosent i tverrprofesjonell læring ved NTNU Ålesund.

Økende vanskelighetsgrad

Boka inneholder tre deler med økende vanskelighetsgrad, og undervisningen kan strekkes over alle tre årene, i takt med studentenes modning, forteller Almås. Tredje del er en antologi som er fagfellevurdert.

- Vi tenker oss at undervisningen i tverrprofesjonalitet blant annet legges inn i kommunikasjonsfaget. I de nye retningslinjene som snart skal tas i bruk er tverrprofesjonell samarbeidslæring nevnt spesielt – så dette er helt i tråd med ny politikk.

- Er boka like relevant for bioingeniørstudenter som for eksempel sykepleierstudenter?

- Den er absolutt relevant, bioingeniørstudenter er jo definert som helsefagstudenter. Jeg vil likevel tro at noen av kapitlene, særlig de som har en samfunnsvitenskapelig tilnærming, oppfattes som mer nyttig for en del andre grupper. For å få innsyn i behovet for en tverrprofesjonell tilnærming i et komplekst helsevesen, bør bioingeniørstudentene likevel lese dem!

Bioingeniør på forsiden

Det figurerer en del fiktive fagpersoner i noen av kapitlene, blant annet en bioingeniør med navn Ali.

- Et grep for å gjøre lesingen mer underholdende?

- Vi har rettet oss inn mot studenter både når det gjelder språk og form. Vi synes selv at utformingen er blitt veldig bra med gode bilder som studentene forhåpentligvis kan identifisere seg med.

Og på forsiden troner bioingeniør Astrid Bell (medlem i BFIs fagstyre) som det naturlige midtpunktet i en tverrprofesjonell gruppe.

- Jeg var ikke klar over at en bioingeniør fikk hovedrollen på forsiden før jeg så boka. Det var jo morsomt – og en bonus for meg, som selv er bioingeniør, sier Synnøve Hofseth Almås.

Boka «Tverrprofesjonell samarbeidslæring for bachelorstudenter i helse- og sosialfag» vil bli anmeldt i en senere utgave av Bioingeniøren.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning