Hun skal lede 550 ansatte på St. Olavs hospital

Bioingeniør Gilda Opland (61) er ny klinikksjef for Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital.

Folk

Hun skal lede 550 ansatte på St. Olavs hospital

Bioingeniør Gilda Opland (61) er nylig ansatt som klinikksjef for Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun har vært konstituert i stillingen siden i mai i år.

Publisert

Endret

Opland kommer fra stillingen som avdelingssjef ved Avdeling for mikrobiologi ved St. Olavs, en stilling hun hadde i 13 år. I den nye stillingen skal hun lede cirka 550 ansatte. Omlag 350 av dem er bioingeniører.

Opland har vært stedfortreder for klinikksjefen i flere år, det var derfor naturlig å søke stillingen da den ble ledig, forteller hun til Bioingeniøren. Hun ser fram til å ta fatt på de mange IT-prosjektene som ligger foran avdelingene. Det vil kreve omstilling, og det vil kreve en god samarbeidsmodell med NTNU, mener hun.

- Det vil være naturlig for meg å avslutte arbeidskarrieren med å gi et bidrag for å berede laboratoriene på nye plattformer for moderne laboratoriedrift. Og så er det selvsagt viktig å fortsatt sikre god drift, godt samarbeid med våre kolleger både i og utenfor sykehuset og sørge for gode vilkår for forskning og utvikling, sier Opland.

Hun overtar stillingen som klinikksjef etter Trond Jacobsen, som nå er koordineringsansvarlig for innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital.

Stikkord:

St. Olavs Hospital