Plakatpiken

Bioingeniør Marie-Therese Strand Larsen fronter vervekampanje som NITO kjører i november.

Bioingeniør Marie-Therese Strand Larsen fronter vervekampanje som NITO kjører i november. I starten skvatt hun litt når hun stadig så bildet av seg selv, forteller hun. Foto: Grete Hansen

Folk

Plakatpiken

Du har kanskje sett det blide fjeset hennes før? På NITOs nettside eller på en plakat nær deg? Bioingeniør Marie-Therese Strand Larsen fronter NITOs vervekampanje på utallige plakater i hele november.

Publisert

Endret

- Hvordan føles det å møte seg selv både her og der?

- Jeg skvatt litt de første gangene. For eksempel da jeg var på NITO-seminar i Lakkegata, og noe av det første jeg så i resepsjonen var en plakat av meg selv. Men det er jo et godt formål, så alt i alt synes jeg det er helt greit.

- Ja, formålet var å verve flere medlemmer til NITO. Hvorfor er det en god sak?

- Det handler om noe så enkelt som at vi er sterkere sammen. Alle arbeidstakere trenger noen som hjelper dem og fronter interessene deres. Det gjelder lønn, arbeidsvilkår og eventuelle konflikter man kommer opp i. Det er godt å ha et støtteapparat i ryggen, med mulighet til å få hjelp av flinke jurister hvis det skulle bli nødvendig. NITO har også fagmiljøer og fagnettverk der medlemmene kan engasjere seg.

- Du har flere tillitsverv på OUS?

- Jeg er blant annet nestleder for 1048 NITO-medlemmer ved Oslo universitetssykehus. Omlag 670 av dem er bioingeniører. Dessuten er jeg klinikktillitsvalgt for rundt 90 medlemmer ved kreftklinikken.

- Noe du er spesielt fornøyd med å ha fått til?

- NITO har fått i gang årlige seminarer for de tillitsvalgte på OUS. På siste seminar diskuterte vi konflikt, mobbing og konflikthåndtering. Vi fikk gode tilbakemeldinger! Ellers er det veldig hyggelig når et medlem kommer og takker for støtte og hjelp, for eksempel etter en personalsak. Det er godt å høre at man har fått til noe positivt.

- Arbeidsmiljøloven ble endret i fjor og styringsretten til arbeidsgiverne er blitt sterkere. Merker dere det?

- Det merker vi godt! Arbeidsgiverne avslutter avtaler og lager nye, og som tillitsvalgte må vi passe på at medlemmene beholder mest mulig av goder og rettigheter som tidligere er forhandlet fram.

- I disse budsjett-tider, er det noe du er spesielt opptatt av?

- Det ligger an til nye innsparinger ved OUS i 2017, og jeg synes det er synd hvis det går ut over kompetanseutviklingen, slik det har gjort i år. Som et sparetiltak er støtte til kurs og konferanser holdt tilbake, og mange har fått nei når de har søkt. Dessuten trengs det fortsatt økte bevilgninger til IKT, medisinteknisk utstyr og vedlikehold.

- Hvorfor ble du bioingeniør?

- Det ble jeg takket være en lærer på videregående. I en biologitime fikk vi mikroskopere kokt skinke og vi studerte muskelfibrene i skinka. Jeg ble helt fascinert, syntes det var kjempegøy, og spurte læreren hva jeg burde bli for å få fortsette å mikroskopere. Bioingeniør, svarte han. Jeg bestemte meg der og da – og slik ble det.

- Hvordan tror du studiekameratene husker deg?

- Som blid og sosial, håper jeg. Jeg var med på det meste, både i skolesammenheng og på fritida. Vi var et sosialt kull som hadde mye gøy.

- Hvilke oppgaver arbeider du med akkurat nå?

- Jeg kommer rett fra et møte hvor ledelsen og tillitsvalgte drøftet organisatoriske endringer på en avdeling. I tillegg snakket vi om budsjettet for 2017. Senere i dag skal jeg og en kollega planlegge et bedriftsgruppeseminar som skal foregå i desember.

- Mange møter?

- Veldig mange. OUS er et stort foretak og NITO er den fjerde største fagorganisasjonen. Men vi prøver å ikke gjøre møtene lengre enn nødvendig.

- La oss se ti år fram i tid. Hva tror du er den største endringen på arbeidsplassen din?

- Digitaliseringen av sykehusene vil bare fortsette, og som bioingeniør håper og forventer jeg at vi har et godt fungerende, felles labdatasystem på plass. Som tillitsvalgte må vi bare følge med og oppdatere oss på lovverket og tariffene kontinuerlig, for det skjer og vil skje endringer på disse områdene. Jeg håper også at endringene som ble gjort med arbeidsmiljøloven i fjor er reversert og at arbeidstakerne igjen har mer de skulle ha sagt.

- Hva gleder du deg mest til akkurat nå?

- Til jul! Jeg er veldig glad i jul, snø og allslags vinteraktiviteter. Og jeg liker å pynte! Hjemme har jeg to egne barn og to bonusbarn, så det er nok å henge fingra i. For tiden er det kalendergavene som lages eller kjøpes inn.

Stikkord:

Arbeidsliv, Fagpolitisk arbeid, Lønn, NITO, Oslo universitetssykehus, Tillitsvalgt