Fikk pris for nettbasert videreutdanning

Folk

Fikk pris for nettbasert videreutdanning

Universitetslektor Kirsti Hokland ved bioingeniørutdanningen i Tromsø har fått universitetets utdanningspris for 2016.

Publisert

Endret

Bakgrunnen for tildelingen er hennes store innsats som initiativtaker og emneleder for kurset Immunhematologi og transfusjonsmedisin, skriver uit.no.

Kirsti Hokland.
Kirsti Hokland, universitetslektor og studiekoordinator for bioingeniørutdanningen ved Universitetet i Tromsø, har fått en pris for arbeidet med videreutdanning for bioingeniører. Arkivfoto: Aksel Johansen

Det nettbaserte videreutdanningstilbudet for bioingeniører har blitt populært. Siden oppstarten i 2012 har 64 avlagt eksamen. Emnet er på masternivå, og brukes av mange som en selvstendig videreutdanning eller som ledd i en spesialistgodkjenning.

I begrunnelsen for pristildelingen fremheves gode søkertall og positiv respons fra studentene, samt at Hokland tidlig så behovet for at det måtte være mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.

Hokland sier til Bioingeniøren at hun er svært glad for prisen og all den positive oppmerksomheten den har gitt til bioingeniørutdanningen ved Universitetet i Tromsø (UiT). Hun forteller at det nå arbeides med å få i gang et liknende nettbasert emne i mikrobiologi, med sikte på oppstart i 2017 eller 2018. Når det gjelder kurset i immunhematologi og transfusjonsmedisin, har det nå gått i fire år på rad og tar en liten pause for å revideres.

Utdanningsprisen er på 50 000 kroner, som skal brukes på faglige formål.

Hokland ble nominert av Institutt for medisinsk biologi, samt studenter.

Stikkord:

Universitetet i Tromsø, Utdanning