30 år med medisinsk genetikk i Tromsø

Ansatte ved medisinsk genetisk avdeling på UNN, med t-skjorter som markerer jubileet. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Folk

30 år med medisinsk genetikk i Tromsø

Enorm teknologisk utvikling siden starten i 1986.

Publisert

Endret

I år er det 30 år siden etableringen av medisinsk genetisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Fredag 21. oktober var det en markering av jubileet.

Bioingeniører utgjør en tredjedel av de cirka 40 ansatte. Staben består også av forskere, leger, genetiske veiledere, helsesekretærer og merkantilt personell.

Én av bioingeniørene er Monica Lundberg, som har 16 års fartstid ved avdelingen. Hun forteller om en arbeidsplass som er blitt mer og mer teknologisk avansert. Manuelle arbeidsoppgaver er blitt automatisert og dypsekvensering gir nye diagnostiske muligheter.

På Universitetssykehuset Nord-Norges facebookside kan du gratulere jubilanten.

Stikkord:

Genetikk, Jubileum, Universitetssykehuset Nord-Norge