Privat initiativ

Folk

Privat initiativ

Ragnhild Thoresen startet bioingeniørkarrieren på Radiumhospitalet for nærmere 40 år siden. Nå er hun tilbake i nabolaget, som leder for et splitter nytt privat laboratorium.

Publisert

Endret

19. desember i fjor fikk Thoresen julegaven hun hadde håpet på – Unilabs kapret 40 prosent av prøvevolumet i de lukrative avtalene med Helse Sør-Øst. Dermed var firmaet tilbake som en konkurrent til Fürst innen medisinsk biokjemi, etter noen år hvor Unilabs kun leverte tjenester innen patologi og mikrobiologi.

I Silurveien, et par steinkast fra Radiumhospitalet, har laboratoriebransjens ferskeste tilskudd flyttet inn i nye, lyse og luftige lokaler. Her holder virksomheten innen medisinsk biokjemi og patologi hus, mens mikrobiologien fortsatt er lokalisert til Skien.

Offisiell åpning av laboratoriet var 6. mai, men allerede i mars var det operativt.

- Dere kom raskt i gang?

- Det måtte vi, for å oppfylle avtalen med Helse Sør-Øst. Alt var imidlertid planlagt på forhånd, vi hadde lokalene på hånden og en plan for hva slags utstyr som skulle på plass og hvordan laboratoriet skulle organiseres. Vi måtte bare vite at avtalen var i havn før vi kunne begynne å flytte inn. Man kan ikke starte opp et laboratorium uten å være sikker på at man får noe å gjøre.

Ragnhild Thoresen
Etter en lang og spennende anbudsprosess er Unilabs, med Ragnhild Thoresen i spissen, tilbake som leverandør av tjenester innen medisinsk biokjemi i Helse Sør-Øst. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

- Anbudsprosessen tok nesten et år. Det må ha vært ganske nervepirrende?

- Det var en spennende og arbeidskrevende periode, ja. I slike prosesser må vi være klare på hva vi kan levere og til hvilken pris – og alle formaliteter må være i orden.

- Samarbeid mellom offentlige og private aktører sikrer befolkningen det beste helsetilbudet, skrev dere i invitasjonen til åpningen av laboratoriet. Andre mener at laboratorier som dette er en konkurrent som utarmer sykehuslaboratoriene. Hva tenker du om det?

- Det er vel særlig ute i distriktene at man er opptatt av det polikliniske prøvevolumet og frykter at private blir en konkurrent til sykehusene. I Oslo er nok ikke det perspektivet like viktig. Jeg ser det slik at vi er en bidragsyter til det offentlige helsevesenet. Vi sørger for rask diagnostikk i primærhelsetjenesten og gir sykehusene mer kapasitet til å jobbe med inneliggende pasienter.

- Hvilke analyser tilbyr dere?

- Vi har hele det vanlige spekteret av analyser innen medisinsk biokjemi. Hvis rekvirenten etterspør helt spesielle analyser, kan vi sende prøven til Unilabs i Sverige eller andre Unilabs-laboratorier i Europa.

- Flere bioingeniører har gått fra offentlige sykehus til dere. I det private kan man vel tilby høyere lønn?

- Jeg mener det er en myte. Vi er ikke nødvendigvis lønnsledende, samtidig innser vi jo at vi opererer i et marked og må kunne konkurrere med andre arbeidsgivere. Men jeg tror det også har betydning at dette er et mindre laboratorium, hvor hver ansatt får være tettere på beslutningene enn på et stort sykehus. Og vi har heller ikke nattevakter.

Om ti år ser jeg for meg at jeg er pensjonist – med god tid til å reise og gå på fjellturer.

- Hvorfor ble du bioingeniør?

- Fordi jeg var interessert i naturvitenskapelige fag, og særlig biokjemi. Jeg tok utdannelsen min på Rikshospitalet på 70-tallet, mens yrkestittelen fortsatt var fysiokjemiker. Senere jobbet jeg i til sammen 18 år på Radiumhospitalet, 10 av dem som sjefbioingeniør på sentrallaboratoriet.

- Hvordan tror du studiekameratene husker deg?

- Tja, jeg håper at de husker meg som blid og lett å samarbeide med. Jeg har gode minner fra studietiden. Vi var en liten gruppe som hadde praksis på Radiumhospitalet og jeg husker at vi hadde det hyggelig sammen.

- Hvilke oppgaver er du opptatt med akkurat nå?

- Før du kom var jeg i et møte. Senere i dag skal jeg skrive rapporter.

- La oss se ti år frem i tid. Hva tror du er den største endringen på arbeidsplassen din?

- Da kommer vi til å ha enda mer automasjon og enda bedre elektroniske løsninger. Men da vil neppe jeg være her. Om ti år ser jeg for meg at jeg er pensjonist – med god tid til å reise og gå på fjellturer.

- Hva gleder du deg mest til akkurat nå?

- Jeg ser frem til å jobbe videre med å utvikle laboratorievirksomheten, sammen med de gode teamene vi har både i Oslo og i Skien. Men jeg gleder meg også veldig til en uke høstferie i Spania. Det har vært så travelt i år at det har vært lite tid til ferie.

Stikkord:

Arbeidsliv, Ledelse, Private medisinske laboratorier, Unilabs