Motstridende prøvesvar

Prøvesvaret

Motstridende prøvesvar

En morgen på laboratoriet satt jeg som vanlig og sluttvaliderte prøvesvar. De fleste prøvesvarene stemmer som regel og skal kun kontrolleres en siste gang. Et prøvesvar på leukocytter var sperret til medisinsk sluttvalidering grunnet deltacheck.

Publisert

Endret

Av Anna Garmo Nilsson, Fungerende spesialbioingeniør ved Enhet for hematologi, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

De forrige prøvesvarene på leukocytter og nøytrofile granulocytter var svært forhøyet, og hadde sunket til et nesten normalt nivå på under ett døgn. Jeg kontrollerte resultatene opp mot de andre prøvesvarene på samme pasient for å sjekke at det stemte overens, og da fikk jeg en overraskelse. Pasienten hadde i gårsdagens prøve hatt lav CRP, og i dagens prøve var CRP svært forhøyet. Disse resultatene var altså motsatt av hva som kunne forventes ut fra de hematologiske parameterne. Det første som ble sjekket var om en av prøvene kunne tilhøre en annen pasient. Etter å ha kontrollert rekvisisjonene og andre prøvesvar så det ut til at begge prøvene tilhørte samme pasient, men hvorfor nøytrofile granulocytter og CRP forandret seg i motsatt retning, var fortsatt en gåte.

Laboratorielegen ble satt på saken, og hun undersøkte om dette kunne være reelt. Hun kunne bekrefte at svarene våre stemte med sykdomshistorien til pasienten. Pasienten var i utgangspunktet nøytropen som følge av cellegiftbehandling av kreft, og ble behandlet for dette på et annet sykehus. Pasienten ble overflyttet til Rikshospitalet etter et uhell i cellegiftbehandlingen som hadde ført til en hudskade. Som strakstiltak hadde pasienten fått kortison som hadde ført til en økning i nøytrofile granulocytter. Etter at pasienten ble overflyttet til oss ble det ikke gitt mer kortison, så granulocyttverdien dalte. I tillegg utviklet skaden på pasientens hud seg, som førte til økningen i CRP.

Med kliniske opplysninger utover det som var oppgitt på rekvisisjonen kunne prøvesvarene godkjennes og sluttvalideres.

Har du en historie om et uventet prøvesvar? Send den til bioing@nito.no