En snodig interferens

Prøvesvaret

En snodig interferens

Denne historien handler ikke om et bestemt prøvesvar, men om erfaringer med en manuell metode som ga oss litt hodebry. 

Publisert

Endret

Av Kari Julien og Liv Sandnes, Hormonlaboratoriet OUS

"Prøvesvaret" er en ny spalte i Bioingeniøren. Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine historier om uventede prøvesvar.

På grunn av kapasitetsproblemer på våre DELFIA (dissociation-enhanced lanthanide fluorescence immunoassay) analyseinstrumenter blir analysen veksthormon utført manuelt. Analysen blir utført i mikrotiterplater med samme analyseprinsipp som analysene på instrumentet.

Prinsippet går ut på at reagenset inneholder et europium-merket monoklonalt museantistoff rettet mot en epitop på analytten. Etter vasking tilsettes Enhancement Solution som gjør at det dannes et europium-chelat som gir tidsforsinket fluorescens. Dette er responssignalet som avleses og er proporsjonalt med mengde analytt. 

Etter en lang tid med analysering av veksthormon med denne metoden ble det plutselig uforklarlig høye CV% på duplikater. Vi så ikke dette på resultatene til de analysene vi analyserte på instrumentene. Den høye CV% kunne ikke forklares av ferdighetene til de som utførte analysen, da det ved annen manuell analysering var god CV% på duplikatene.

Hva var det som påvirket prøveresultatene? Dette førte til en del grubling..

Ved oppsett i mikrotiterplater er det vanlig å «banke» ut reagenser og vaskebuffer mot absorberende underlag etter at væsken er helt av, og vi observerte etter hvert at hos en bioingeniør som «banket» veldig godt ble det større CV% enn hos andre. Kunne det være noe med cellestoffet vi benyttet som absorberende underlag?

Det kom frem at vi i perioden hvor problemene oppsto hadde fått levert en ny type cellestoff.
Vi testet derfor om cellestoffet inneholdt europium ved å dyppe litt cellestoff direkte i Enhancement Solution, for deretter å tilsette væsken i brønnene på en ny mikrotiterplate. Avlesning av signalet avslørte at det nye cellestoffet inneholdt europium! Dette var forklaringen på større CV% på duplikater i analyseplata til den bioingeniøren som banket veldig godt. Der var jo kontakten med cellestoffet større enn for de som ikke banket fullt så godt.

Dette er et innspill som belyser at det er mye som må tas i betraktning ved store felles innkjøp. Det er mange faktorer som kan ha innvirkning på analysemetodene.

Løsningen på problemet vårt var at vi fant ut at det ikke var nødvendig å banke platene mot absorberende underlag etter at vi hadde helt ut væske fra brønnene i platene.

Stikkord:

Endokrinologi, Prosedyrer, Prøvekvalitet