Blodsykdom eller preanalyse?

Prøvesvaret

Blodsykdom eller preanalyse?

Etter morgenrunden for en tid tilbake dukket det opp en mystisk prøve til validering på hematologi. Prøven tilhørte en inneliggende pasient og fikk meldingen «Mistanke om aspireringsfeil, sjekk prøvemateriale og reanalyser ved behov».

Publisert

Endret

Av Muna Dahir, Jeganathan Sithamparanathan, Ragnvald Halvorsen og Anna Garmo Nilsson, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Flere av resultatene var normale, med unntak av EVF og MCV som var forhøyet, og MCH og MCHC som var lave. Plottet fra tellingen av leukocytter kunne tyde på fragmentering av leukocyttene (figur 1). Prøven ble reanalysert med differensialtelling og fluorescensbasert telling av trombocytter. Cellepopulasjonene i differensialtellingen var sammenklemt (figur 2).

Tellingen av trombocytter viste store metodeforskjeller; 253 x109 med impedans og 84 x109 med fluorescens. Kurven fra impedans var ikke optimal, mens plottet fra fluorescens viste en unormal fordeling (figur 3).

Prøven ble deretter analysert med CD61 (immunologisk metode) som er en alternativ metode for telling av trombocytter. Resultatet her var 255 x109, og stemte da bedre med impedans enn fluorescens. Plottene viste også at alle cellene fluorescerte, noe som kun sees ved ødelagte celler eller gamle prøver. Pasienten hadde vært inneliggende noen dager, og et trombocyttresultat på 255 x109 passet bra med pasientens historikk.
Fortsatt manglet vi svar på hva som interfererte i plottet fra leukocyttellingen, og hva som gjorde de forskjellige plottene utydelige. Da vi undersøkte nærmere i laboratoriedatasystemet viste det seg at Enhet for Biokjemi også hadde problemer med denne prøven. Sykepleier hadde tatt prøven fra picc-line (en type sentralt venekateter), og de mistenkte interferens fra infusjon da svaret på kalium var >10 mmol/L.

Etter å ha sjekket grundigere i laboratoriedatasystemet fant vi til slutt svar på mysteriet.

Det var mottatt to sett med prøver av denne pasienten samtidig, hvor resultatene på den andre prøven var helt fine.

Rekvisisjonen viste at prøven med feil var tatt for åtte dager siden! Antagelig hadde datoen blitt endret til dagens dato idet den kom til laboratoriet, siden det ikke er uvanlig at avdelingene bruker rekvisisjoner med feil dato. Antagelig har prøven enten vært gjenglemt på sengeposten, eller den har vært forsvunnet i rørposten. Dette ga svar på hvorfor prøven hadde så høy kalium, og hvorfor det ble feil svar på de hematologiske parameterne.

Rekvisisjonen ble slettet, prøven ble kastet og pasienten fikk svar på prøven som faktisk var tatt samme dag.

Har du en historie om et uventet prøvesvar? Send den til bioing@nito.no

Stikkord:

Blodprøver, Hematologi