Prøvesvaret

Prøvesvaret

I denne spalten ønsker vi at bioingeniører presenterer en kort faglig historie fra laboratoriehverdagen om et uventet prøvesvar eller om en problemprøve.

Publisert

Endret

Bioingeniøren benytter det nettbaserte manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Alle artikler skal sendes inn via ScholarOne. Klikk her for å gå til Bioingeniørens ScholarOne-side.
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med ScholarOne, send en e-post til svein.a.liljebakk@nito.no. Vi tar kontakt så snart vi kan.

Slik bygger du opp artikkelen:

Artikkelen skal bestå av tittel og en kort ingress. Deretter følger en fortelling om alt som skjedde fra svaret lå der, via undringen, til nye analyser og diskusjoner – slik at man forhåpentligvis kan avslutte med en løsning – et svar på «gåten».

Omfanget av artikkelen kan være mellom 2000-4000 tegn (inkludert mellomrom). Det kan gjerne inkluderes en illustrasjon.

Eksempler:

Kvinnelig pasient med mannlige kjønnshormoner

Abnormal granulering av eosinofile granulocytter kan gi feil klassifisering

Øvrige retningslinjer: