Kronikk

Kronikk

Hensikten med denne sjangeren er å argumentere for et faglig synspunkt. Artikkelen kan for eksempel fronte meninger om aktuelle spørsmål innen fagpolitikk, bioingeniørpraksis, utdanning eller forskning.

Publisert

Endret

Bioingeniøren benytter det nettbaserte manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Alle artikler skal sendes inn via ScholarOne. Klikk her for å gå til Bioingeniørens ScholarOne-side.
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med ScholarOne, send en e-post til svein.a.liljebakk@nito.no. Vi tar kontakt så snart vi kan.

Slik bygger du opp artikkelen:

Artikkelen bør starte med en tittel og en kortfattet ingress (maksimalt fem linjer) som belyser kronikkens tema.

Kronikker skal være argumenterende og bør inneholde både kunnskaps- og erfaringsformidling og personlige vurderinger. En kronikk har en mer ”popularisert” stil enn en fagartikkel. Den aktuelle problemstillingen må forklares tidlig og følges som en rød tråd gjennom hele manuskriptet.

Omfanget av artikkelen skal ikke overskride 15 000 tegn inkludert mellomrom og referanser. Bruk et tydelig og lettlest språk. Litterære og språklige virkemidler kan brukes fritt.

Eksempler:

Gode biobanker krever standardisert og dokumentert prøvehåndtering og lagring

Bioingeniører må forske på eget fag

Det er hardt å være forskar

Øvrige retningslinjer: