Essay

Essay

Et «Fag essay» skal kunne åpne for refleksjon rundt egen eller andres erfaringer. Sjangeren gir mulighet til å drøfte aktuelle problemstillinger og skape faglig debatt. Dette kan omfatte alle forhold relatert til bioingeniørfaget.

Publisert

Endret

Bioingeniøren benytter det nettbaserte manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Alle artikler skal sendes inn via ScholarOne. Klikk her for å gå til Bioingeniørens ScholarOne-side.
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med ScholarOne, send en e-post til svein.a.liljebakk@nito.no. Vi tar kontakt så snart vi kan.

Slik bygger du opp artikkelen:

Artikkelen bør starte med en tittel og en kortfattet ingress (maksimalt fem linjer) som belyser essayets tema. Deretter følger en innledning, en hoveddel og en avslutning. Et essay er gjerne bygget opp som en vandring i et emne, der poenget ikke er å komme frem til en bestemt konklusjon, løse et problem eller finne et svar, men å undre seg og stille viktige spørsmål. Forfatteren kan gjerne være personlig, men ikke for bastant i sine konklusjoner. Det er fritt fram å bruke litterære og språklige virkemidler og anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang.

Omfanget av artikkelen skal ikke overskride 15 000 tegn (inkludert mellomrom og eventuell referanseliste).

Eksempler på FAG essay:

Epigenetikk - bindeleddet mellom arv og miljø

Øvrige retningslinjer