Studie av Kompleks I i mitokondriene ved bruk av grønnalgen Chlamydomonas reinhardtii

FAG Mastergrad

Studie av Kompleks I i mitokondriene ved bruk av grønnalgen Chlamydomonas reinhardtii

Kompleks 1 (CI) er det første og største enzymet i elektrontransportkjeden i mitokondriet. CI-mangel er den mest utbredte formen for mitokondriell dysfunksjon. Hos mennesker er mutasjon i CI årsak til alvorlige metabolske sykdommer.

Publisert

Endret

CI-baserte sykdommer rammer som oftest barn fra tidlig barndom, men kan også ramme voksne. Organer som hjernen, hjertet og skjelettmuskulatur, som er sterkt avhengig av ATP, er ofte mer påvirket av CI-mangel enn andre vev. Noen av de vanligste CI-relaterte lidelser, forårsaket av mutasjoner i subenheter av enzymet, er LHON (Lebers hereditære opticus neuroretinopathy) og MELAS (Mitokondrie Encephalomyopathy with lactacidose and strokelike episodes). Mutasjoner i CI subenheter er også relatert til Parkinsons, Alzheimers og type II diabetes.

For å studere CI ble grønnalgen Chlamydomonas reinhardtii brukt som modellsystem. Algen er en encellet to-flagelat alge med et enkelt klorplast og haploid genotype. Chlamydomonas kan vokse under tre mulige tilstander: fototrofisk, heterotrofisk, og miksotrofisk.

I fototrofiske vekstvilkår benytter algen lys for å fiksere CO2 som karbonkilde via fotosyntesen. Under heterotrofiske betingelser, vekst i mørket, ble en organisk karbonkilde (acetat) tilsatt til mediet, slik at algen kan utnytte elektrontransportkjeden til energiproduksjon.

Chlamydomonas er en ideell organisme for å studere CI siden de respiratoriske og fotosyntetiske membransystemene er separate. Det gjør respiratoriske mutanter levedyktige så lenge de blir dyrket under lys og kan bruke fotosyntesen som energikilde. Dette gir en fordel i forhold til mammalske modellsystemer, som ikke vil være levedyktig under fullstendig tap av respirasjon.

Resultater

• 13 nye cellelinjer med CI-mutasjoner ble isolert.

• Komplementering av to cellelinjer med respektive villtype-gener. Dette er den første rapporten om en vellykket transformasjon og funksjonell komplementering av Chlamydomonas CI-mutanter.

• To av mutasjonene ble funnet i lokus som korresponderer med samme mutasjon i samme lokus hos mennesker med mitokondriell dysfunksjon.

Oppgaven har vært et bidrag til studiet av mitokondrie CI med bruk av Chlamydomonas reinhardtii som et eksperimentelt system. Resultatene viser at Chlamydomonas er et godt egnet modellsystem for å studere CI. Et overordnet mål er å finne nye mutasjoner i CI som forårsaker sykdom. Det vil i tilfelle kunne brukes som en screeningmetode hos mennesker.

Stikkord:

Metabolsk sykdom