Sikrere flyreise for kols-pasienter

FAG Doktorgrad

Sikrere flyreise for kols-pasienter

Lufttrykket i en flykabin er lavere enn på bakken; det laveste trykket som er tillatt tilsvarer 2438 meter over havet (8000 ft).

Publisert

Endret

Dette medfører en reduksjon i arterielt oksygentrykk (PaO2) hos alle personer, men på grunn av formen til oksygenets dissosiasjonskurve, kan pasienter som i utgangspunktet har en lav PaO2 få et stort fall i arteriell oksygenmetning (SaO2). En såpass stor reduksjon i PaO2 kan gi en økning i ventilasjonen som kan være problematisk for personer med alvorlig lungesykdom.

I tillegg til lavt oksygeninnhold i arterieblodet, plages mange lungepasienter også av pusteproblemer under reisen. Vi har funnet ut at mange norske pasienter med kols reiser med fly, og hver fjerde pasient har opplevd pusteproblemer under reisen, noe som kan oppleves som svært ubehagelig. Man har imidlertid ikke visst om pusteproblemene har sammenheng med lavt PaO2.

For å simulere en flyreise, fikk pasientene i studien puste luft med et oksygeninnhold tilsvarende det man finner i en flykabin (tilsvarende cirka 15 % oksygen i inspirasjonsluften). Vi fant da at pusteproblemene opptrer uavhengig av lavt PaO2. Pusteproblemene er i seg selv ikke farlige, men alvorlig oksygenmangel kan forverre blant annet underliggende hjerte- og karsykdom. Det er imidlertid vanskelig å forutsi hvilke kols-pasienter som utvikler oksygenmangel under flyreise.

Jeg har konstruert og testet en metode basert på non-invasiv måling av arteriell oksygenmetning med pulsoksymetri i hvile og under gange, for å forutsi behov for ekstra oksygen. Jeg fant ut at kols-pasienter som har en lett redusert oksygenmetning (SpO2) i hvile og stort fall i SpO2 under gange, også har lavt PaO2 under flysimulering. Med høy sikkerhet kan man nå med enkle midler forutsi hvilke pasienter som bør anbefales oksygentilskudd under flyreise.

I internasjonal luftfart tillates to typer oksygenutstyr til de pasientene som trenger ekstra oksygen under hele flyturen; oksygen gitt fra en portabel oksygenkonsentrator eller fra flasker med trykkoksygen. Begge typene er testet på kols-pasienter i et lavtrykkskammer som tilsvarer en flykabin. Funnene gjør det mulig for helsepersonell å gi praktiske råd til pasienter som har behov for oksygentilskudd under flyreise.

Resultatene av avhandlingen er nå inkludert i internasjonale retningslinjer for pasienter som skal reise med fly.

Stikkord:

KOLS