Effekt av fettsyrer i kosten ved hjerte- og karsykdom

FAG Doktorgrad

Effekt av fettsyrer i kosten ved hjerte- og karsykdom

Høyt inntak av omega-3 beskytter mot hjerteinfarkt hos pasienter med diabetes, men det kan være ugunstige effekter knyttet til et høyt inntak blant pasienter med lavt blodsukker.

Publisert

Endret

Et kosthold med høyt inntak av omega-3 fettsyrer har generelt vært anbefalt i forebyggingen av hjerte- og karsykdommer. Man har antatt at effekten har vært spesielt gunstig for pasienter med forstyrrelser i omsetningen av glukose. I kroppen påvirker fettsyrer, inkludert omega-3, en rekke viktige gener.

Hovedhensikten med doktorgradsarbeidet var å studere om samlet inntak av omega-3, i kosten og gjennom tilskudd, påvirker risiko for hjerteinfarkt hos pasienter med stabil angina pectoris. Kostvaner ble kartlagt ved at 2412 pasienter som var inne til hjertekateterisering ved hjerteavdelingene på Haukeland og Stavanger universitetssykehus fylte ut et spørreskjema. En dyremodell ble benyttet for å studere hvilke mekanismer som ble påvirket av bioaktive fettsyrer fra dietten, inkludert omega-3.

Avhandlingen viser ingen klar sammenheng mellom inntak av omega-3 eller fisk, og risiko for hjerteinfarkt, når alle pasientene ble studert under ett (1). Analyser av sub-grupper viser imidlertid at et høyt inntak av omega-3 beskytter mot hjerteinfarkt hos pasienter med diabetes, men at det kan være ugunstige effekter knyttet til et høyt inntak blant pasienter med lavt blodsukker.

Videre ble effektene av omega-3 og av den kunstige fettsyren tetradecylthioacetic acid (TTA) sammenlignet i en rottemodell (2). Overraskende førte TTA, som i stor grad påvirker gener involvert i lipidmetabolismen, til en opphopning av omega-3 fettsyrer i hjertet i motsetning til i lever.

Dette viser at konsentrasjonen av omega-3 i vev ikke nødvendigvis bestemmes av omega-3 alene, men i betydelig grad også påvirkes av metabolske forhold.

Disse funnene kan være viktige for å kartlegge hvem som kan ha nytte eller ulempe av et høyt inntak av omega-3, og understreker behovet for individuelle kostanbefalinger.
Resultatene gir en indikasjon på hvilke mekanismer som påvirkes, og de danner noe av grunnlaget for videre arbeid i forskningsgruppen.

Stikkord:

Diabetes, Hjerteinfarkt, Omega-3