Frisk og Syk – et tobinds læreverk om kroppen

FAG Bøker

Frisk og Syk – et tobinds læreverk om kroppen

Storverket til Vegard Bruun Bratholm Wyller om kroppens funksjoner og sykdommer har kommet i ny utgave. De tidligere utgavene kom i henholdsvis 2005 og 2009.

Publisert

Endret

 

Forfatter: Vegard Bruun Bratholm Wyller

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Frisk

  • Antall sider: 640
  • ISBN 978-82-02-54987-9
  • 4. utgave, 1. opplag 2019
  • Pris ca. 999 kr

Syk

  • Antall sider: 958
  • ISBN 978-82-02-54988-6
  • 4. utgave, 1. opplag 2019
  • Pris ca. 1.699 kr

Av INGER-LISE F. NESLEIN, Bioingeniørutdanningen, OsloMet – storbyuniversitetet

Verket består av to bind; Frisk, som omhandler cellebiologi, anatomi og fysiologi, og Syk, som omhandler mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin.

Frisk omtaler normalfunksjonen til kroppens ulike organer og organsystemer med vekt på anatomi (struktur og oppbygning) og fysiologi (regulering). Syk beskriver de enkelte sykdommene med deres årsaksmekanismer, samt undersøkelser og behandling.

Fagområdene integreres på en god måte og boken inneholder tydelige figurer, tabeller og pasienthistorier som utfyller teksten.

Syk omhandler sykdom i de ulike organene, og beskriver årsakssammenheng, prosesser, undersøkelser og behandling. Forfatteren har også i denne boken inkludert en mengde illustrasjoner og kasuistikker som eksemplifiserer de ulike sykdommene og tilstandene.

Parallelle kapitler

Bøkene er primært skrevet for sykepleierstudenter, men utgjør en helhet som også dekker svært mange av kunnskapskravene innen de naturvitenskapelige og medisinske områdene i bioingeniørutdanningen. Bindene kan leses uavhengige av hverandre, men utbyttet vil utvilsomt bli større hvis man først leser Frisk for å lære om den friske kroppen, og så leser Syk for å forstå hvordan kroppen reagerer på sykdom.

Bøkene består av 24 kapitler med likelydende titler i tillegg til omfattende stikkordregistre, de er bygget opp etter organsystemene og følger hverandre i parallelle kapitler. Mange av de kliniske eksemplene går igjen i begge, men med ulik tilnærming, noe som gir verket en betydelig pedagogisk styrke.

Oppdatert

Læreverket har gjennomgått en faglig oppdatering, noe som i første rekker gjelder Syk, men også Frisk har blitt oppdatert på de områdene det har kommet ny kunnskap siden tidligere utgave. Syk er gjennomgått og oppdatert av 14 eksperter i klinisk medisin for å styrke den faglige profilen.

Begge bøkene har fått redusert sideantall, og kan derfor oppfattes som mer håndterlige, mens kjernestoffet er mer poengtert. Til gjengjeld er læringsressursen friskogsyk.no betydelig supplert og forbedret.

Begge bøkene starter med et kapittel om grunnleggende biologi og medisin hvor leseren introduseres for helsefaglig tenkning og hvordan man bygger opp et klinisk resonnement. Forfatteren går også gjennom de pedagogiske prinsippene læreverket bygger på, og gir i Frisk en generell omtale av de generelle cellulære mekanismene, mens han i Syk forklarer sykdom og sykdomsprosessene i de ulike delene av kroppen.

Digital ressurs

I tillegg er det utarbeidet et nettsted med omfattende læringsressurser for begge bøkene. Nettstedet, som kan aktiveres ved en e-nøkkel som følger med boken, gir gratis tilgang til den digitale læringsressursen i tre år. Ressursen omfatter mer enn 2 500 eksamensrelevante oppgaver, repetisjonsstoff, fordypningsstoff, supplerende figurer, oppsummeringstabeller og videoforelesninger. I tillegg er temaene om mikrobiologi og farmakologi samlet i egne digitale bøker.

Et nyttig supplement

Læreverket er utrolig omfattende, det har en tiltalende layout og er godt pedagogisk lagt opp, men det dekker områder som ikke normalt inngår i norsk bioingeniørutdanning. Det er derfor neppe aktuelt å anbefale det som obligatorisk pensum for bioingeniørstudenter. Derimot kan det være et nyttig supplement og oppslagsverk både for studenter og ferdigutdannede bioingeniører.

Stikkord:

Bokomtale