Fascinerende og informativ bok om forgiftninger

FAG Bøker

Fascinerende og informativ bok om forgiftninger

Denne boka kommer kanskje ikke på pensumlisten for bioingeniørstudenter, men den kan godt leses med stort utbytte av studenter, bioingeniører og mange andre. 

Publisert

Endret

Boken «Gift og forgiftninger i Norge» er en informativ og fascinerende bok, den kommer kanskje ikke på pensumlisten for bioingeniørstudenter, men den kan godt leses med stort utbytte av studenter, bioingeniører og mange andre. Kanskje spesielt de som på et eller annet vis er involvert i diagnostikk og behandling av de over 20 000 pasientene som legges inn på norske sykehus i løpet av et år, under diagnosen forgiftning. 

Da forfatteren ble spurt om hvorfor han ville skrive en bok om gift og forgiftninger i Norge, oppga han enkelt og greit som årsak at det årlig dør 400 - 500 mennesker av akutte forgiftninger her i landet. Det er omtrent tre ganger flere enn antall trafikkdrepte, og disse høye forgiftningsdødsfallene er underkommunisert i vårt samfunn, så det foreligger et stort informasjonsbehov i befolkningen.

Pedagogisk bygd opp

Boken gir en presentasjon av forgiftninger i Norge i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng. Den er pedagogisk bygget opp med kasuistikker fra både nyere og eldre tider, noe som levendegjør teksten på en god måte. I tillegg inneholder den mange gode figurer, tabeller og bilder. Språket er lett og velformulert.
Forfatteren øser av sin omfattende kunnskap og gir en enkel, men grundig innføring i tematikken, og avslører sentrale hemmeligheter i norsk forgiftningshistorie. Han forteller levende om naturgifter, legemidler, rusmidler, kjemikalier og bakterier som dreper.

13 kapitler

Boken består av til sammen 13 kapitler pluss en oppsummering og en stikkordsliste. I første del gir forfatteren en kort teoretisk introduksjon til temaet og definerer ord og uttrykk relatert til gift, forgiftninger og forgiftningsepidemiologi. Deretter omtales forgiftninger med narkotika, legemidler, kjemikalier, samt planter og sopp. Eksempler på matforgiftninger og forgiftninger forårsaket av ulike dyr til lands og til vanns, omtales også.

Giftmord og andre historier

I siste del av boken tar forfatteren oss med utenfor den vitenskapelige og medisinske rammen og inn i vår egen giftige historie. Han forteller om alt fra giftmord og forgiftninger av berømte norske personer - og utilsiktet forgiftning av ekspedisjonsdeltakere, til forgiftninger omhandlet i kunst og kultur.
Spesielt fascinerende er et av bokens siste kapiteler som omhandler forgiftninger beskrevet i norsk mytologi og i forbindelse med trollskap. Her settes fantasien i sving og skillet mellom fiksjon og fakta utviskes.

Allsidig forfatter

Forfatteren er født i 1945, er cand.pharm., dr.philos. og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har hatt en lang og allsidig karriere innen akademia, offentlig sektor, næringsliv og foreninger knyttet til forskning og formidling av farmasi, legemidler og giftstoffer.

Stikkord:

Bokomtale, Farmakologi