Enkelt og genialt om statistikk

FAG Bøker

Enkelt og genialt om statistikk

Denne boken er akkurat det tittelen sier at den er; en praktisk veileder. Den bør være tilgjengelig i alle medisinske laboratorier, for den er like enkel som genial. 

Publisert

Endret

Av MARIANNE LARSEN, overbioingeniør kjemi, Sykehuset Innlandet Elverum

 

Tittel: Riktig svar på biokjemiske analyser - Praktisk veileder i kvalitetskontroll for medisinske laboratorier

Forfattere: Bjørn Johan Bolann og Arne Åsberg

Forlag: Cappelen Dam

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-02-67891-3

Antall sider: 140

Pris: 299,-

Alle som jobber innenfor medisinsk biokjemi, har en eller annen gang i løpet av en arbeidsdag lurt på hva statistikken egentlig forteller oss. Det er mange flere spørsmål enn svar og det er ikke alltid like oppklarende å spørre en som har statistikk som sitt arbeidsfelt. Denne boken forklarer på en enkel måte det man ofte lurer på.

Til bruk i det daglige

Forfatterne har plassert kapitlene i boken i en naturlig rekkefølge der de introduserer hva analysekvalitet er og der de beskriver begreper vi bruker i det daglige livet på laboratoriet. Begrepene går ofte om hverandre når man snakker om analysekvalitet, metodevalidering og verifisering. Det er ikke enkelt for den vanlige bioingeniør i turnus å henge med i samtalen og forstå begrepene. Denne boken er enkel å slå opp i og forklarer på en utmerket måte betydningen av statistikkens begreper og sammenhengen mellom disse.

Studentens beste venn?

Boken er ikke egnet i undervisning på høyere nivå, men den kan fort bli studentens beste venn som et raskt oppslagsverk hvis ord og begreper krever oppklaring og man ønsker en ledetråd å følge gjennom undervisningen. Forfatterne går ikke i dybden av statistikken, men tilstrekkelig dypt til å gi studenter og alle som arbeider i et medisinsk laboratorium god innsikt og forståelse av hva den daglige bruken av statistikken kan fortelle oss. Det er tydelig at forfatterne har lang erfaring og de presenterer problemstillinger man møter i hverdagen. Dette gir dem mulighet til å presentere forslag til løsninger som er tilpasset dagliglivet i laboratoriet.

Beskrivende ordliste

Boken er liten og lett og er på 140 sider. Den er rask å finne fram i og i den siste delen av boken har forfatterne laget en god beskrivende ordliste som tar for seg de mest vanlige begrepene i et sykehuslaboratorium. Den kan brukes innen alle grener av bioingeniørfaget og den har diskusjonstema og oppgaver som kan være til god nytte i internundervisning og workshops.

Stikkord:

Bokomtale, Medisinsk biokjemi