En bok som gir svar på alt du har lurt på om hjertet

FAG Bøker

En bok som gir svar på alt du har lurt på om hjertet

Jeg oppfordrer både de som er redde for å bli hjertesyke og de som allerede er hjertepasienter til å lese boken. Boken gir nyttig kunnskap til alle som ønsker å ta vare på hjertet sitt, og til helsepersonell og studenter.

Publisert

Endret

Av MARIT SVERRESDOTTER SYLTE, overbioingeniør/PhD, Haukeland Universitetssjukehus, Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi

Forfatter: Jørgen Gravning

Forlag: Aschehoug 2018

Antall sider: 332

Pris: kr 349

ISBN‐nummer: 9788203297496

I en travel hverdag er det ikke mange bøker jeg får lest, men denne hjerteboken fanget min interesse fordi jeg plutselig innså at jeg hadde lite kunnskap om temaet.
Mange har sikkert kjent på at hjertet noen ganger oppfører seg annerledes enn det pleier og lurt på hva det kan skyldes. Vi har hørt at stress ikke er bra for hjertet, men hvorfor er det slik? Boken gir deg svar! Å lese boken kan være en god investering i egen helse. Kunnskap er helse, og hjertesykdom kan i stor grad forebygges. Forfatterens ønske er å inspirere til å ta bedre vare på hjertet.

Gode forklaringer – og refleksjoner

Bokens tittel passer godt til innholdet. Hjertet er fantastisk fordi det er en muskel som pumper uten stopp. Det har fire kamre og fire klaffer. Det har sinusknuten og AV-knuten som styrer de elektriske signalene. Det har høyre og venstre kransårer som ligger utenpå hjertet og forsyner selve hjertemuskelen med blod. Det er disse som kan bli trange og føre til angina og hjerteinfarkt.

Forordet i boken er skrevet av Ståle Solbakken som har fått erfare hvor dramatisk det er når hjertet slutter å slå - og det umiddelbart er snakk om liv eller død.

Det er imponerende hva forfatteren og hjertelegen Jørgen Gravning (38 år) har opparbeidet seg av kunnskap om risikofaktorer, behandling, hva norske sykehus kan tilby, hjertetransplantasjoner m.m. Hans vilje til å formidle nyttig kunnskap til den allmenne befolkning er stor.

Visste du for eksempel at det er en klar sammenheng mellom hvilepuls og forventet levealder hos de ulike dyreartene? Har du noen gang grublet over spørsmål som; «har vi et gitt antall tildelte hjerteslag?» «Kan pacemakere hackes?» «Hvordan utføres blokking?». «Hvordan påvirker fysisk aktivitet og søvn hjertet?». Hjertelegen gir deg gode forklaringer - og refleksjoner!

Historisk tilbakeblikk

Han starter med å fortelle om lungekretsløpet med sitt lave trykk og systemkretsløpet med sitt høye trykk (fordi det sistnevnte skal nå hodet og fordi cellene i lungene ikke ville tålt
systemkretstrykket). Han tar så et historisk tilbakeblikk. Aristoteles mente for eksempel at siden pulsen øker ved emosjonelle påvirkninger, er det sannsynlig at følelsene sitter i hjertet. Han mente også at hjertet var opphavet til kroppsvarmen, og derav kanskje uttrykkene «hjertevarme».

Leonardo da Vincis skisser av hjertet fra 1500-tallet er veldig detaljerte, og likner illustrasjonene i moderne medisinske atlas, men på 1600-tallet ble hjertet redusert til en pumpe i et rørsystem, og den opphevede statusen som sjelens sete ble forlatt. Mens teoretiske antakelser preget medisinen i tidlig fase, la fysiologen Claude Bernard på 1800-tallet grunnlaget for den eksperimentelle medisinen, det vil si at kunnskapen skulle baseres på resultatene av objektive og kontrollerte forsøk. Moderne hjertemedisin er ikke gammel, og det har skjedd en enorm utvikling i løpet av det 20. århundre.

Personlig og muntlig språk

Forfatteren skriver om et vanskelig tema med et personlig og muntlig språk. «Den viktige barndommen», «Hjerter i sjokk» og «Rot i brystet» er overskrifter som gjør deg nysgjerrig. Boken inneholder dessuten filosofiske uttrykk som «Det glade hjertet lever lengst». Han skriver om sine erfaringer som hjertelege. Hele 406 referanser sier noe om omfanget. Som bioingeniør føler man seg spesielt hjemme når forfatteren omtaler blodårer, blodpumpe og ulike analyser som BNP, TNI, renin, angiotensin, aldosteron, oksygen, genanalyser og TT-analysen.

Kunnskap å slå i bordet med

Kan jeg si noe negativt om boken? Egentlig ikke. Men en fare med slike bøker kan selvsagt være at man tror man har tolket noe riktig og unngår å gå til lege. Men besøker man fastlegen med boken friskt i minne, så har man på den annen side god bakgrunnskunnskap å slå i bordet med.

I små (men få) partier kan boken oppleves å være litt vel faglig omstendelig, men de avsnittene kan man lett hoppe over.

Jeg oppfordrer både de som er redde for å bli hjertesyke og de som allerede er hjertepasienter til å lese boken. Boken gir nyttig kunnskap til alle som ønsker å ta vare på hjertet sitt, og til helsepersonell og studenter.

Stikkord:

Bokomtale, Hjerteinfarkt