En pedagogisk skatt

FAG Bøker

En pedagogisk skatt

«Håndbok i helseinnovasjon» bør være obligatorisk lesning for ledere og tillitsvalgte i primær- og spesialisthelsetjenesten

Publisert

Endret

Av GRY ANDERSEN, assisterende senterleder, e-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge

  • Tittel: Håndbok i helseinnovasjon - Forskningsbaserte råd og verktøy for å forme fremtidens helsetjeneste
  • Forfattere: Kari J. Kværner og Thomas Hoholm (red.)
  • Forlag: Cappelen Damm AS 2023
  • Sider: 253
  • Pris: 409,-
  • ISBN: 978-82-02-79644-

Boka tar utgangspunkt i erfaringene fra flere år med tverrfaglig forsknings- og innovasjonsarbeid innen helse. Sentralt står Senter for framtidig helse (Center for Connected Care, C3). Senteret har SFI-status (Senter for forskningsdrevet innovasjon), og er finansiert via Norges forskningsråd. Senteret er ledet av en av bokas forfattere, Kari J. Kværner.

Tydelig retning

«Håndbok i helseinnovasjon» har en innledning, og er deretter delt inn i fire områder med flere tematiske artikler med referanser til hver artikkel. Det er gjennomført intervjuer om erfaringer knyttet opp mot de fire områdene.

Artiklene er skrevet av forskere fra ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner, primært i Oslo-området. Intervjuene er gjennomført med partnere i innovasjons- og utviklingsarbeid. Det er en miks av ulike private firma og tilbydere og offentlige aktører som er intervjuet.

Innledningen til redaktørene setter en tydelig retning: Skal vi løse morgendagens utfordringer, så må vi utvikle effektive helsetjenester som er tilpasset pasientens behov og hverdag. Vi må endre måten å jobbe på - fra sykdomsfokusert til personsentrert, proaktivt og helhetlig. Dette er forankret i Verdens helseorganisasjons (WHO) globale strategi.

Bokas inndeling

Del I - Å forme fremtidens helsetjenester: Først er det en introduksjon om hva som legges i personsentrert og helhetlig perspektiv. Den formidler kartleggingsmetode, hvordan ulike logikker i helsetjenesten fungerer, inkludering av brukerrepresentanter, sjekklister for utviklingsprosjekter, konflikter og motsetninger i innovasjonsarbeid og hvordan en selv kan være endringsagent i hverdagen.

Del II - Ta de rette beslutningene: Denne delen handler om verktøy – fra idé til en mulig løsning som har verdi. Den viser sjekklister som kan hjelpe deg i arbeidet. Det blir gitt en introduksjon til tidlig metodevurdering.

Del III - Veien gjennom en anskaffelse: I den tredje delen lærer man om hvordan anskaffelsesprosesser fungerer. Videre er det en veileder for kompleks problemløsning i offentlige anskaffelser. Det blir gitt en introduksjon til relasjonskontrakter. Det blir dokumentert at endring er mulig.

Del IV - Se spor av endringer: Gjennom denne delen får man innblikk i systemer som støtter – eller hindrer - implementering og spredning av innovasjon. Videre beskrives konsekvensene innføring av nye tjenester kan ha på organisering i helsetjenesten. Erfaringer fra bruk av styringsverktøy for å øke innovasjonsaktivitet presenteres, samt metodikker for å dele og spre innovasjon.

Hver av de fire områdene har fått sin egen farge som overgang. Illustrasjoner og tabeller er tydelige og har en rolig estetikk som gjør at de er lett tilgjengelige.

Vurdering

Boka er en pedagogisk skatt! Forfatterne greier å formidle kompliserte saker slik at det blir enkelt for leserne å følge og forstå. God bruk av referanser gir mulighet for leserne til å fordype seg i emner, inkludert lovverk. Verktøy og metodikker blir beskrevet og illustrert. Dette skaper en motiverende leseopplevelse. At boka er delt opp i fire områder og med ulike frittstående artikler, gjør at det er lett å finne fram til og bruke enkeltartikler eller emner. Det er også forslag til spørsmål man kan bruke i workshops og til refleksjon. Boka er kompakt, på relativt få sider dekker den et komplekst tema.

Jeg har anbefalt boka til flere personer innen ledelse og fag, fordi den er en inspirasjon å lese. Den har en god balanse med erfaringer, viser mulighetene som ligger i verktøyene og bruker eksempler fra Norge og Storbritannia.

For lett, eller akkurat passe?

Personer som har jobbet mye med innovasjon kan tenkes å si at boka er noe lett. Jeg vil si at den passer for alle, uavhengig av erfarings- og kunnskapsnivå. Begrunnelsen min for å favne såpass bredt, er at boka viser til konkret arbeid, dokumentasjon og erfaringer som mange vil ha nytte av å lese. Også med tanke på motivasjon og vilje til å fortsette når eget arbeid butter litt. Boka er nemlig ærlig på hva som kan være trøblete i utviklings- og innovasjonsarbeid, og hva som kan bidra til at det flyter lettere.

«Håndbok i helseinnovasjon» bør være obligatorisk for ledere og tillitsvalgte innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er et strategisk ledelsesansvar å utvikle pasientvennlige tjenester ved bruk av tjenesteinnovasjon. Ledere må eie det ansvaret.

Til daglig jobber jeg på Universitetssykehuset Nord-Norge og er en del av ledelsen i e-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret. Jeg har erfaring fra organisasjonsutvikling i forbindelse med bygging av nytt sykehus, samt tjenesteutvikling med dreining inn mot personsentrerte tjenester. Vurderingene mine er gjort med daglig jobb og tidligere erfaringer i «ryggsekken».

Boka er det den lover - en håndbok i helseinnovasjon. Den er lett å lese og man kan diskutere med andre og øve seg gjennom eksempler og verktøy fra de ulike artiklene. Alle som jobber innen helsetjenester, uansett profesjon og fagrolle, vil kunne ha glede av denne håndboka.

 

Stikkord:

Bokomtale, Helsepolitikk, Innovasjon