«Den er en fornøyelse å lese»

FAG Bøker

«Den er en fornøyelse å lese»

Å formidle handler om å røre noe i mottakeren, noe som gjør at budskapet forstås og som inspirerer til handling. Boken «Antibiotika – helt og antihelt» - leverer på alle punkter!

Publisert

Endret

Av HEGE SMITH TUNSJØ, førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen, OsloMet

Tittel: Antibiotika – helt og antihelt
Forfattere: Øystein Runde og Dag Berild
Forlag: Humanist forlag
Pris: 299,-
ISDN: 9788282822251

Boken er en blanding av lærebok og tegneserie og handler om antibiotikas livreddende egenskaper og om farene ved overforbruk. Den er en fornøyelse å lese; humoristisk, men med alvorlige undertoner.

Forfatter Øystein Runde har tatt i bruk dialog som virkemiddel. Professor og ekspert Dag Berild medvirker som både kilde og tegneseriefigur, sammen med Runde. Det er karakterene og tegningene som gjør boka genial - de er både morsomme og troverdige. Øystein Runde, som har en tilsvarende suksess bak seg med boken «Stamceller», ser ut til å ha funnet oppskriften på hvordan man formidler kompliserte temaer fra biologiens verden.

Faktadelen/læreboken

Første del av boken tar oss gjennom historiske hendelser som oppdagelsen av penicillin, og gir leseren en forståelse for hvorfor resistens- og forsvarsmekanismer eksisterer hos mikroorganismer. Med visuelle virkemidler og humor gir forfatteren en enkel fremstilling av hvordan antibiotika virker mot bakterier, og bakterienes respons for å overleve. For å holde leserens interesse filtreres det vekk detaljer som fort kan bli for tunge, uten at viktige poenger går tapt.

Språket er svært enkelt, noe som faktisk er krevende å få til. Et godt eksempel er seansen om horisontal genoverføring hos bakterier, et fenomen som er avgjørende for den raske utviklingen av ESBL-produsende bakterier vi har sett de siste årene.

Detaljer som gjør teksten tung filtreres vekk, uten at viktige poeng går tapt. Et eksempel er denne stripen om horisontal genoverføring hos bakterier.

Det politiske budskapet

Del to av boken forklarer hvordan vårt overforbruk av antibiotika har bidratt til resistensutvikling og presenterer virkemidlene vi har for å bremse utviklingen. Tallene om antibiotika i dyrehold vil trolig skape reaksjoner, og det serveres løsninger for hva vi alle kan bidra med: Mindre antibiotika mot enkle infeksjoner og kortere antibiotikakurer. Boken avsluttes med en illustrasjon av hva som skjer dersom forbruket reduseres, noe som er viktig for at budskapet skal forstås.

Boken er for alle

Boken er skrevet for allmenheten, men kan også benyttes som introduksjon til mikrobiologi for bioingeniørstudenter. Forfatterne har som mål å opplyse om det voksende problemet med antibiotikaresistens, som WHO anser som et av verdens største helseproblemer. Når enkle tiltak som økt kunnskap og politisk vilje kan snu trenden, kan det virke uforståelig at problemet fortsatt er økende. Men som kjent gis det lite oppmerksomhet til langsomt voksende problemer.

Forfatteren skriver selv: «Å lese boka bidrar til å redde liv». Jeg tenker at å formidle budskapet kan bidra til å redde enda flere liv. Bioingeniører er viktige formidlere av kunnskap om antibiotikaresistens, og med denne boken som inspirasjon kan jobben både bli morsom og effektiv.

Stikkord:

Antibiotika, Antibiotikaresistens, Bokomtale