«Boken kan med fordel stå på listen over anbefalt litteratur»

FAG Bøker

«Boken kan med fordel stå på listen over anbefalt litteratur»

Boken Klinisk biokjemi og fysiologi, er en av få bøker på norsk som gir en god innføring i fagområdet. 

Publisert

Endret

Av INGER-LISE F. NESLEIN, Bioingeniørutdanningen, OsloMet – storbyuniversitetet

  • Redaktører: Tor-Arne Hagve og Jens Petter Berg
  • Forlag: Gyldendal Akademisk
  • Antall sider: 464
  • ISBN/EAN: 9788205527881 
  • Pris: 729 kr

I fjor høst kom en ny utgave av Klinisk biokjemi og fysiologi, en av få bøker på norsk som gir en god innføring i dette fagområdet. Boken dekker basal medisinsk biokjemi og fysiologi, og belyser de kliniske endringene som oppstår ved sykdommer og sykdomsutvikling. På grunn av den rivende teknologiske utviklingen har fagområdet medisinsk biokjemi fått en stadig mer sentral rolle i diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter.

Logisk og systematisk

Boken består av 32 kapitler, noen færre enn i forrige utgave, og er svært logisk og systematisk organisert. Alle kapitlene er revidert og oppdatert. Noen tema som naturlig kan høre sammen, er slått sammen til ett kapittel, omtalen av spesifikke diagnostiske markører har dessuten fått noe mer plass.

Figurene og tabellene er i tiltalende farger, er lette å forstå og pedagogisk fremstilt. Språket er lettfattelig og klart, og figurtekstene beskriver illustrasjonene godt. Bakerst i boken finner man en omfattende stikkordliste slik at man greit kan finne frem til det man måtte ønske.

Forholdsvis lettlest

Hvert kapittel er skrevet av spesialister innen de respektive fagområdene, noe som gir boken faglig tyngde. Hvert kapittel har i tillegg en eller flere kasuistikker som belyser aktuelle problemstillinger. I tillegg er det faktabokser som oppsummerer sentrale punkter i teksten. Dette bidrar til at boken oppfattes som forholdsvis lettlest. Det som imidlertid kan vurderes i neste utgave er å inkludere noen sentrale spørsmål etter hvert kapittel, slik at studenter som har boken på sin litteraturliste lettere kan sjekke at de har oppnådd ønskede læringsmål. I tillegg kunne en liten liste over anbefalt litteratur etter hvert kapittel vært nyttig.

Anbefales varmt

Boken kan varmt anbefales for alle som har sitt virke innenfor laboratoriemedisin og som ønsker en innføring i hvordan sykdommer og sykdomsprosesser kan påvirke biokjemiske og fysiologiske parametere. Boken kan med fordel stå på listen over anbefalt litteratur for alle studenter ved landets bioingeniørutdanninger.

Stikkord:

Bokomtale, Medisinsk biokjemi