Alt du trenger å vite om prøvesvaret

FAG Bøker

Alt du trenger å vite om prøvesvaret

Boka anbefales spesielt til dem som har mest kontakt ut mot rekvirenter - og dem som jobber med kvalitetssikring av analyser og metodeutvikling.

Publisert

Endret

Av ANITA THORNQUIST, seksjonsleder medisinsk biokjemi, Vestre Viken, Bærum sykehus

Tittel: Hva betyr prøvesvaret? Rasjonell tolkning av svar på medisinske analyser
Forfattere: Arne Åsberg og Bjørn Johan Bolann
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Antall sider: 112 sider
Pris: 299,-
ISBN: 978-82-02-72370-5

Dette er læreboka om tolkning av prøvesvar som inneholder alt du har lært, glemt - og glemt at du har lært på bioingeniørutdanningen. Målgruppen for boken er i hovedsak leger og medisinstudenter, men jeg mener at den er like viktig for bioingeniører som jobber med kvalitetssikring og metodeevaluering.

«Hva betyr prøvesvaret?» er en teoretisk tung bok som krever at man behersker medisinsk tolkning, statistikk og metodekunnskap. Det er mulig jeg hadde blitt motløs om denne stod på pensumlisten tidlig i bioingeniørstudiet, men mye av boken egner seg godt til tredjeårsstudenter.

Frittstående kapitler

Som lærebok fungerer den like godt om den leses fra perm til perm eller om den brukes som oppslagsverk. At kapitlene er relativt frittstående, uten alt for mange referanser til tidligere kapitler, gjør at man kan slå opp og lese kun ett kapittel om ønskelig. Og det er kanskje nettopp slik boken vil bli brukt etter at man har blitt kjent med den. Da kan man selv velge om man vil lese om dikotome, semikvantitative eller kvantitative tester.

Hovedfokuset i boken er vurderingen av prøvesvaret som foreligger og hvordan man kan bruke dette til å beregne sannsynlighet for sykdom og diagnostisk nøyaktighet. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver hvor man kan teste seg selv. Fasiten finnes bakerst i boka, og slik kan man lett sjekke om kapitlet bør leses en gang til …

Vi har en jobb å gjøre!

Min erfaring tilsier at det dessverre er langt igjen til at alle rekvirenter gjør en så grundig analyse av prøvesvaret som beskrevet i boka. Vi som jobber med laboratoriemedisin har derfor en jobb å gjøre med å formidle noe av dette for å øke bevisstheten rundt bruk av laboratorieanalyser. Så med det fokuset vil jeg anbefale boken til dem som har mest kontakt ut mot rekvirenter - og dem som jobber med kvalitetssikring av analyser og metodeutvikling. Hvordan metodene våre fungerer og resultatene fra dem skal tolkes, henger tett sammen - og det er uten tvil av bioingeniørfaglig interesse.

Stikkord:

Bokomtale, Kvalitetsutvikling, Prøvekvalitet, Prøvesvar