Å skrive godt - så enkelt - og likevel så vanskelig

FAG Bøker

Å skrive godt - så enkelt - og likevel så vanskelig

Dette er voksenopplæringen du ikke visste at du trengte. Alle som i blant sliter med å få frem et skriftlig budskap på en god måte kan bli inspirert og få seg noen tankevekkere ved å lese boka «Kunsten å skrive godt» av Aage Rognsaa.

Publisert

Endret

Denne boka er ikke skrevet av en nybegynner i faget – han vet hvor skoen trykker og hvordan han skal presentere budskapet sitt, etter å ha holdt kurs for saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet i mer enn 35 år. Å lese boka er som å være tilstede på et intimt skrivekurs med en erfaren, faglig oppdatert og god pedagog.

Boka er en lettlest veileder med et brukervennlig og forståelig språk som fungerer. Samtidig er alle temaene i boka presentert med faglig tyngde. 

Språkhjelp

Hvordan står det til med fagprosedyrene våre? Hvordan rapporter vi analysesvar? Kommer det viktigste fram først? Jeg har i flere år vært med på å vurdere vitenskapelige artikler i Bioingeniøren og har også vært sensor for en rekke bacheloroppgaver. Det som umiddelbart slår meg og gir en pekepinn om kvaliteten på det skriftlige arbeidet, er språket.

Noen ganger tenker jeg at temaet er spennende og interessant, men dessverre så dårlig skrevet at jeg sliter med å forstå budskapet. Disse - og mange flere - skulle ha lest denne boka.

Noe for enhver

Boka har mange nyttige og gode eksempler på hvordan du kan gi tekster en god og leservennlig struktur, hvor det viktigste budskapet - i klart språk - kommer først. Boka viser hvordan det verste byråkratspråk med innviklet tåkeprat kan skrives om til et klart mottakervennlig budskap, men også at det som oppfattes som et greit nok språk, lett kan forbedres mye. Håndboka gir først og fremst praktisk hjelp med konkrete eksempler på oppbygging av tekster, avsnitt og setninger. Den bevisstgjør dem som skriver informative saktekster om viktigheten av god kommunikasjon mellom avsender og mottaker. Her er noe for enhver, uansett type tekst.

Verktøykasse

Hvert kapittel har oppsummering og tekstbokser med de viktigste poengene - utformet som gode råd. En oversiktlig innholdsfortegnelse og litteratur- og stikkordslister, bidrar til at boka kan leses både fra perm til perm - og som et oppslagsverk. Bakerst i boka finner du et tillegg med utformingsmaler for en rekke standardtekster som kan brukes både privat og i jobbsammenheng, som referater, søknader, rapporter. De er utstyrt med konkrete tips om hvordan du kan ordlegge deg. Der er det også ei verktøykasse hvor du finner svar på mange av de typiske og gjenkjennelige små grammatikalske detaljene om riktig ordbruk og tegnsetting, som i hvert fall jeg er usikker på i blant.

En god tekst er skrevet slik at den er rask å lese, lett å forstå og lett å huske. Så enkelt og likevel så vanskelig å få til.
Så, fikk du med deg hva jeg ville si i denne teksten?

Stikkord:

Bokomtale, Publisering, Språk