Troponin T i infarktambulansen

FAG Aktuelt

Troponin T i infarktambulansen

Kan infarkt oppdages ved hjelp av pasientnær måling av Troponin T og ultralyd, hos pasienter som ikke har utslag på EKG?

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

Det ble undersøkt i et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus og Norsk luftambulanse. Prosjektet ble gjennomført i Infarktambulansen på Sørlandet fra november 2017 til januar 2020. Lars Jacobsen, overlege ved Luftambulansen i Arendal og stipendiat hos Norsk luftambulanse, var prosjektleder.

Hensikten med prosjektet var å få pasienter med hjerteinfarkt så raskt som mulig til et sykehus som har PCI-senter som gjør utblokkinger. I tillegg til universitetssykehusene er det bare Nordlandssykehuset og Sørlandet sykehus Arendal som har det.

Varierende resultater

Til sammen 253 pasienter med brystsmerter ble inkludert. Av de pasientene som faktisk hadde et hjerteinfarkt, var det såkalt klinisk suspekt utslag på EKG hos 32 prosent, førhøyet Troponin T hos 59 prosent og suspekte funn på ultralyd hos 64 prosent.

Lars Jacobsen fant ut at EKG, ultralyd og Troponin T hver for seg ikke har god nok treffsikkerhet, men at de sammen kan brukes til å diagnosisere hjerteinfarkt i ambulansen. Foto: Norsk luftambulanse

De seks ambulansearbeiderne som deltok i prosjektet, hadde på forhånd fått to timers opplæring i troponinmåling. Kvaliteten på arbeidet deres ble vurdert, og det viste seg at Troponin T var tolkbar hos 238 pasienter (94 prosent), mens ultralydbildene var tolkbare hos 240 pasienter (95 prosent). Dette til tross for at det er vanskeligere å gjøre slike tester i en ambulanse enn på lab - det er dårligere kontroll på temperaturen, skiftende tilgang på strøm og det kan forekomme både risting og humping.

Det tok 21 minutter fra første kontakt mellom ambulansepersonell og pasienten, til svaret var klart. Svarene ble sendt digitalt til sykehuset og kardiologene der satte riktig diagnose på 82 prosent av pasientene.

Ikke god nok treffsikkerhet

Lars Jacobsen oppsummerer at metoden fungerte bra når de utførte tre tester samtidig (EKG, ultralyd og Troponin T), men at testene hver for seg ikke har god nok treffsikkerhet.

- Det er trolig for avansert til å bli ny praksis i ambulansetjenesten. Det vi håper er at introduksjonen av en høysensitiv prehospital troponinmåling vil vise seg å være effektiv, men det vet vi ikke ennå, sier Jacobsen – og føyer til:

- Kostnadene og logistikken rundt slike tester er dessverre fortsatt for høye til at jeg tror vi kommer til å se ustrakt bruk av dem i den nærmeste tiden.

Les også

I Innlandet måler ambulansearbeiderne laktat

Vil utvikle hurtigtest som kan skille hjerneblødning fra blodpropp

Stikkord:

Ambulansetjensten, Hjerteinfarkt, Pasientnær analysering, Sørlandet sykehus