Preanalyse i patologi

FAG Aktuelt

Preanalyse i patologi

At preanalyse er viktig, vet alle – i hvert fall alle bioingeniører. Rundt 60 prosent av alle feilrapporteringer skyldes feil før biologisk materiale analyseres. Og patologifaget er ikke noe unntak.

Publisert

Endret

Kirsten Østby, universitetslektor ved bioingeniørutdanningen på OsloMet, var første foreleser i patologisesjonen på bioingeniørkongressen, og her sto preanalyse på programmet. Hun loset oss gjennom en flott, pedagogisk introduksjon av faget, med fokus på det som skjer fra prøven tas til den kommer inn på laboratoriet. Siden de fleste patologipreparater tas utenfor sykehus, gjerne av andre yrkesgrupper enn bioingeniører, er det viktig med standardisering i alle ledd. Innenfor patologifaget er det få etablerte og håndhevede standardiserte metoder. Dette er et stort problem for faget.

Feil pH ved fiksering

Stadig inntog av ny apparatur og nye metoder fører også til stor variasjon mellom laboratoriene. Persontilpasset medisin krever standardiserte metoder, ikke bare globalt, men også lokalt. Dette gjelder ikke minst ved fiksering av prøvene. Dette var også tema for molekylærbiolog Katrine Eklo ved Avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Hun viste til at mange prøver må avvises, og lurte på hvorfor preanalyse har fått så liten oppmerksomhet innen patologifaget. Selv om molekylærlaben har standardiserte prosedyrer, gjøres det feil. Rekvirentene følger ikke opp retningslinjene. Et vanlig avvik er feil pH i fiksering av preparatene. Prøvene kommer gjerne fra legekontor i distriktet og mange bruker formalin uten tilsetting av buffer. En undersøkelse viste at det samme gjelder for legekontor i Sør-Norge. 16 av 18 legekontor hadde ikke bufret fiksativ. Preparater som er fiksert feil må ofte kastes. Her trengs det mer informasjon til rekvirentene.

Informasjon hjelper!

I 2017 gjennomførte avdelingen en preanalytisk dugnad for å avdekke feil på tilsendte prøver. Både fikseringstid og pH ble undersøkt. De målte pH, og ved for sur pH ble rekvirentene kontaktet på telefon. Overvåking av pH-status på tilsendte prøver med personlig påfølgende kontakt, har ført til en tydelig nedgang av feilfikserte prøver. Erfaringene deres viser at informasjon hjelper – og at det ikke holder med bare skriftlig informasjon.

Stikkord:

Bioingeniørkongressen, Patologi, Preanalyse