På sykehusbesøk i Taiwan: Rent, pent og moderne

FAG Aktuelt

På sykehusbesøk i Taiwan: Rent, pent og moderne

Sykehus i vesten likner på hverandre. Samme instrumenter, samme analyser. Sånn sett var sykehusbesøket i Taiwan som å komme hjem. Jeg besøkte det eldste sykehuset i landet: National Taiwan University Hospital. Et rent, pent og moderne sykehus.

Publisert

Endret

National Taiwan University Hospital (NTUH), er et universitetssykehus, og dermed også en utdanningsinstitusjon for helsearbeidere - også bioingeniørstudenter. Vi ble fortalt at det er en prestisjefylt institusjon med høy faglig kompetanse både i klinikken, på laboratoriene og som utdanningssted, med det nyeste av teknikk og metoder.

Prøverom
Prøvetakingsrommet hadde båser på rekke og rad. Foto: Marie Nora Roald

Medisinsk fakultet ble etablert i 1897, mens avdeling for laboratoriemedisin som i dag har 180 ansatte, ble åpnet i 1945. Sykehuset har totalt 6000 ansatte, 2400 senger og har rundt 8000 polikliniske pasienter daglig.

Tipp topp moderne

Vi besøkte Avdeling for medisinsk biokjemi, et stort, åpent, og lyst laboratorium med tipp topp moderne analyseinstrumenter og en flere meter lang automatisert preanalysemaskin. Støynivået var omtrent som hjemme med summing fra instrumenter og mennesker i arbeid.

Analysemaskiner
Medisinsk biokjemi hadde tipp topp moderne analysemaskiner. Foto: Kirsti Berg.

På oversiktlige skjermer plassert høyt på veggen kunne man følge med på hvilke maskiner som var i bruk (grønn lampe), hvilke det var feil med (rød lampe) og på analyse- og responstid på kritiske prøver. Det siste ble sterkt vektlagt. Ledelsen jobbet kontinuerlig med å få ned responstiden.


Ingen primærhelsetjeneste

Helsevesenet på Taiwan skiller seg fra det norske på et vesentlig punkt; primærhelsetjenesten er nærmest ikke-eksisterende.

I Taiwan er det fritt sykehusvalg, og det kryr av private og ulike små og store offentlige sykehus. Man drar dit pengeboka tillater. Det kan gjerne være direkte til et stort sykehus som NTUH. Poliklinisk blodprøvetaking er derfor en viktig del av avdelingens arbeid. Og den er godt organisert.

Poliklinisk blodprøvetaking

Det første som møter pasienter som skal ta en blodprøve er en automat hvor man trekker kølapp og skanner inn ID-en. Etter innsjekk kommer man inn på et venterom på størrelse med en middels norsk flyplass. Der kan man følge med på store lysende tavler (gul, grønn eller blå, avhengig av kategori) og finne ut når det er ens egen tur.

Selve prøvetakingsrommet var innredet med en lang laboratoriebenk inndelt i små åpne prøvetakingsstasjoner. Det var minst 15 prøvetakingsstasjoner på denne poliklinikken.

Vel plassert i stolen foran bioingeniøren, var det nok en automatisk ID-sjekk før ferdig merkede rør ankom automatisk. Ingen fikling med lapper! Jeg vil anslå tiden fra en pasient trakk kølapp til prøven var i glassene, til cirka 10 minutter. På veggen hang plakaten: «Every number is a life».

Noe å lære?

Prøvetaking av barn (under 18 år) skjedde på barneklinikken som hadde et venteværelse som liknet på et teknotek. Det var et vell av ulike aktiviteter og spennende leker der.

Det har vært skrevet mye i det siste om dårlige IKT-løsninger i norsk helsesektor. Det virket ikke som om Taiwan hadde samme problem,

Mitt generelle inntrykk av et taiwansk sykehus er rent, pent, velorganisert og effektivt. Kanskje vi har noe å lære?


Les mer:

Noen faglige smakebiter fra Taiwan

På verdenskongress i Taiwan – sammen med en stor norsk delegasjon