Ny fagprosedyre: Implementering av pasientnært analyseutstyr i sykehus

FAG Aktuelt

Ny fagprosedyre: Implementering av pasientnært analyseutstyr i sykehus

Prosedyren kan også brukes som veiledning i primærhelsetjenesten.

Publisert

Endret

Av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet bør implementering av utstyr for pasientnær analysering (PNA) skje på standardisert vis.

Nå har bioingeniører ved St. Olavs Hospital i Trondheim satt standarden med fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr – implementering i sykehus», som nylig ble publisert på helsebiblioteket.no.

Prosedyren, som understreker laboratoriets overordnede ansvar for PNA, har følgende punkter:

  • Organisering av PNA-ansvaret
  • Valg av utstyr
  • Opplæring
  • Kvalitetskontroll
  • Oppfølging
  • Kontakt med utstyrsleverandører
  • Smitteforebyggende tiltak

Les hele prosedyren her:

Pasientnært analyseutstyr - implementering i sykehus

Veronica Sommer har skrevet den nye prosedyren, sammen med Hilde Hegseth og Per H. Hepsø.

- Godt verktøy

Veronica Sommer, fagansvarlig bioingeniør i pasientnær analysering, er én av forfatterne bak prosedyren. Hun håper den kan bidra til økt kvalitet på PNA-området.

Marie Nora Roald, seniorrådgiver i BFI og sekretær for det rådgivende utvalget for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS), mener den nye prosedyren er et godt verktøy.

- Den kan tilpasses til lokale forhold og brukes både av de som mangler en slik PNA-prosedyre og de som vil revidere en eksisterende, sier hun.

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer:

Hva er det og hvordan kan du bidra?

Les også:

Ønsker flere fagprosedyrer fra bioingeniører

Stikkord:

Pasientnær analysering, Preanalyse, Prosedyrer, St. Olavs Hospital