Null hull!

FAG Aktuelt

Null hull!

Ingen avvik, det var den muntlige tilbakemeldingen laben på Sykehuset Telemark fikk da Helsetilsynet nylig var på besøk. På forhånd hadde de saumfart gamle rapporter på helstilsynet.no for å lære av andres feil.

Publisert

Endret

Det var aller første gang Helsetilsynet var på besøk hos fagbioingeniørene Astrid Bjøreid og Marion Svindland ved Avdeling for laboratoriemedisin i Skien. Tidligere har blodbanken på sykehuset hatt flere besøk, men nå var det testingen av donorer av celler og vev som var i søkelyset (se rammetekst).

Bjøreid Svindland Aakre
Under tilsynet nylig fikk rekvisisjonene mye oppmerksomhet. Fra venstre Astrid Bjøreid, Marion Svindland og Randi Kersten Aakre. Foto: Grete Hansen

Ikke nervøs

Bjøreid viser fram automasjonslinjen som hun har ansvaret for. På ferden fra nederste til øverste maskin blir barkoder lest og bestillingsinformasjon innhentet, før prøven starter på ruten til de aktuelle analysemaskinene. Etter endt analysering blir den sendt til lagermodulen.

Astrid Bjøreid
Astrid Bjøreid har ansvar for automasjonslinjen.

- Helsetilsynet fulgte nøye med på hele ferden og stilte en del spørsmål. Men når prosessene er så pass automatiserte som her, er det liten risiko for feil.

- Var du nervøs?

- Egentlig ikke. Jeg har hatt besøk av flere andre tilsynsinstanser tidligere og begynner å bli vant til det. Det var en god stemning under tilsynet og jeg vet jo at de ikke er ute etter å ta oss.

Akkreditert lab

Det er ikke noe krav at laboratoriene som tester donorer skal være akkrediterte, men det er laben i Skien.

- Det har slått meg at det kanskje ikke burde være nødvendig med besøk både fra Helsetilsynet og Norsk Akkreditering (NA). De sjekker mye av det samme, og siden vi er akkrediterte skal alt vi gjør uansett være dokumentert og sporbart, sier Svindland.

Randi Kersten Aakre, nyansatt kvalitetskoordinator på laboratoriet, er enig i at det kan bli mange tilsyn Men NA og Helsetilsynet har to forskjellige roller, minner hun om. Helsetilsynet fører tilsyn fordi de har gitt laben en godkjenning, og denne gangen var de spesielt opptatt av samarbeidet mellom rekvirent og lab.

Tvinger fram orden

Forberedelsene i forkant gikk blant annet ut på å lese tilsynsrapporter fra andre sykehus.

- Det er mye å lære av andres avvik, mener Aakre.

I tillegg ble det ryddet og alle dokumenter ble sjekket.

Selve tilsynet tok ikke lange tida; to – tre timer, inkludert sluttmøte med oppsummering.

Aakre forteller at laboratoriet i løpet av et drøyt halvår har hatt besøk av NA, Legemiddelverket, Arbeidstilsynet, Det Norske Veritas (miljøsertifisering) og Helsetilsynet.

- Det er arbeidskrevende, men likevel positivt, mener hun.

- Ja, for det gjør oss mer bevisste og tvinger oss til å holde orden, sier Bjøreid.