Nivåerna av cathepsin S avslöjar inflammation i hjärtat

FAG Aktuelt

Nivåerna av cathepsin S avslöjar inflammation i hjärtat

Enzymet cathepsin S (Cat-S) utsöndras vid inflammatoriska processer i kroppen, inklusive hjärtinfarkt. I framtiden kan nivåerna av Cat -S i plasman avslöja en pågående inflammation i hjärtat.

Publisert

Endret

Cat- S främjar bildningen av aortaaneurysmer genom att öka den inflammatoriska cellmigrationen och proliferationen, apoptos av glatta muskelceller, angiogenes samt stimulera uttrycket av andra proteaser. Nivåerna av enzymet i plasman ökar signifikant vid akuta koronara syndrom (AKS) medan höga nivåer av Cat-S vid stabil angina kan indikera förekomst av vulnerabelt plaque.

Rahel Befekadu, leg. biomedicinsk analytiker och doktorand vid Örebro universitet, har undersökt hur nivåerna av Cat-S i plasman hos patienter med akut ST-höjningsinfarkt (STEMI) varierar före och efter en behandling. Behandlingen som dessa patienter genomgick för stenos var percutan coronar intervention (PCI).

Resultaten visar att nivåerna av enzymet är högst precis före behandling och att de sjunker snabbt ett par dagar därefter. De lägsta nivåerna av Cat -S uppmättes i prover tagna tre månader efter genomgången behandling.

- Resultaten pekar på att det finns ett direkt samband mellan nivåerna av cathepsin S och inflammationen i hjärtkärlen, säger Rahel Befekadu som presenterade sin studie på världskongressen för biomedicinska analytiker i Kobe i Japan.

I framtiden kan detta få klinisk användning då man, med hjälp av ett blodprov hos exempelvis högriskpatienter, kan upptäcka en pågående inflammation i hjärtkärlen och förhindra hjärtinfarkt.

-I dag använder man troponin som diagnostisk markör för att ta reda på omfattningen av skadan på hjärtmuskeln efter en hjärtinfarkt. Det finns därför ett intresse för nya markörer som kan förhindra hjärtmuskelskador.

Rahel Befekadu
Rahel Befekadu är doktorand i biomedicin vid Örebro universitet och arbetar på Transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Privat

Enzymet cathepsin S är lysosomal proteas som utsöndras av bland annat makrofager vid inflammation och spelar en viktig roll i inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. I atherosclerotiska plaque bryter Cat- S ned elastin och kollagen vilket bidrar till destabilisering av denna.

Studien omfattar totalt 130 patienter som delades in i två grupper; en bestående av patienter med täppta kranskärl och en med patienter vars kranskärl inte var helt blockerade. Ingen skillnad i nivåerna av cathepsin S upptäcktes mellan de två grupperna.

-I nästa studie måste vi ha en mycket större grupp av patienter för att bekräfta våra resultat och ännu bättre förstå orsakssambandet mellan cathepsin S och hjärtinfarkt, säger Rahel Befekadu.

Stikkord:

Hjerteinfarkt, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), Japan, Sverige