Kvalitetssikrer kosttilskudd

FAG Aktuelt

Kvalitetssikrer kosttilskudd

Ved Epax AS’ produksjonsanlegg i Ålesund raffineres fiskeolje for bruk i kosttilskudd. Marianne Vatne (28) er en av flere bioingeniører som jobber med å sikre at omega-3-produktene holder høy nok kvalitet.

Publisert

Endret

Vatne er kvalitetssikringsingeniør. Avdelingen for kvalitetssikring har blant annet ansvar for å kontrollere dokumentasjonen av hvert trinn i produksjonsprosessen.
- Alt som skjer med fiskeoljen skal dokumenteres. Vi kan spore et parti olje fra båten som fanget fisken, via fremstillingen av råolje, gjennom raffineringsprosessen her i Ålesund og helt frem til ferdige fat med høykonsentrert omega-3, forteller hun.

Raffinering
Epax er eid av fiskeriselskapet Austevoll Seafood ASA, som blant annet driver fiske utenfor kysten av Sør-Amerika. Epax får store deler av råoljen sin fra Austevolls fiskeforedlingsfabrikker i Peru. Den fraktes med skip til Ålesund og blir fylt på store tanker utenfor Epax’ produksjonsanlegg.
Man skulle kanskje tro at det lukter fisk på fabrikkområdet. Det er ikke tilfellet. Oljen lagres og raffineres i et helt lukket system – for å hindre harskning.
- Når oljen er ferdig raffinert blir den tappet på fat og solgt, blant annet til produsenter av omega-3-kapsler, forteller Vatne.
Men mellom råolje og ferdig raffinert produkt ligger en produksjonsprosess på seks – åtte uker. Oljen skal renses for vann og eventuelle miljøgifter, tungmetaller og harskningskomponenter. Frie fettsyrer, mettet fett og fettsyrer som ikke er omega-3 skal bort. Hvert skritt av produksjonen følges av avdelingene for kvalitetskontroll og kvalitetssikring.

Kvalitetsanalyser
- Produksjonen pågår døgnet rundt. Derfor har vi også et døgnbemannet laboratorium som driver kvalitetskontroll, forteller Vatne.
Laboratoriet er lyst og romslig, med arbeidsbenker og avtrekkskap. På instrumentrommet står flere væske- og gasskromatografer.
- Vi gjør cirka ti ulike kvalitetsanalyser selv. I tillegg sender vi prøver til et eksternt laboratorium for kontroll av eventuelle miljøgifter, sier Geir Frode Olsen, som er utstyrs- og metodeansvarlig på laboratoriet.
Å finne fettsyresammensetningen i fiskeoljen er en viktig analyse. Det finnes forskning som peker i retning av at omega-3-fettsyrene docosaheksaoensyre (DHA) og eicosapentanoensyre (EPA) har innvirkning på en rekke sykdommer og kroppslige tilstander. Epax lager produkter med forskjellig sammensetning av DHA og EPA, basert på denne forskningen.
- Det er mye rutineanalyser, men det er ekstremt viktig at de blir nøyaktig utført. Produksjonen er oppdelt i mange trinn. Prøver blir tatt og analysert kontinuerlig. Oljen får ikke gå videre til neste trinn i produksjonsprosessen før forrige trinn er godkjent, sier Olsen.

Sporbarhet
Vatne gjennomgår protokollene som dokumenterer alle disse prosessene.
- Kvalitetssikringsavdelingen sørger for at sporbarhetssystemet vårt fungerer og at alt gjøres i tråd med prosedyrene. Vi må tolke lover og regler og formidle dem til de som jobber i produksjonen og på laboratoriet. Vi må ha oversikt over alle aktuelle næringsmiddellover og produksjonsstandarder i landene vi eksporterer til, forteller Vatne.
Så mye som 97 prosent av produksjonen går til eksport. Epax leverer omega-3-produkter til både Europa, Australia, USA, Japan og det øvrige asiatiske markedet.

Bioingeniørene Anne Ma Skorpen (til venstre) og Silje Døving Olsen er nyansatte ved Epax-laboratoriet

Til nytte
Vatne ble uteksaminert fra bioingeniørutdanningen ved Høgskolen i Ålesund i 2005. Som nyutdannet jobbet hun ved klinisk-kjemisk avdeling på Lillehammer og i Ålesund, men etter et år søkte hun en laborantstilling i kvalitetskontrollen på Epax. Noen måneder senere gikk hun over til å jobbe med kvalitetssikring. Selv om hun nå har en jobb som ikke innebærer laboratoriearbeid, synes hun at bioingeniørbakgrunnen kommer til nytte.
- Alt vi lærte om dokumentasjon, kvalitet og skriving av prosedyrer har jeg bruk for her. Det er også en fordel å ha hatt cellebiologi og kjemi, sier hun.
Som student var drømmen hennes å jobbe på sykehus, men etter fire år i omega-3-bransjen har hun ombestemt seg.
- Arbeidsmiljøet her er godt og jobben er spennende. Jeg har funnet min plass, sier hun.