Kjemisk kappløp på liv og død

FAG Aktuelt

Kjemisk kappløp på liv og død

Salg av syntetiske rusmidler via internett er blitt storindustri. For å omgå narkotikalovverket, utvikles stadig nye «designer drugs».

Publisert

Endret

- Det er et vedvarende kappløp mellom kjemikyndige narkotikaprodusenter på den ene siden og politi, tollvesen og laboratorier på den andre, sier Wenche Rødseth Brede ved Avdeling for klinisk farmakologi på St. Olavs hospital.

Som bioingeniør ved avdelingens seksjon for forskning og utvikling, deltar hun daglig i dette kappløpet. Laboratorieanalyser er avgjørende for utfallet av narkotikasaker. Når det hele tiden kommer nye syntetiske stoffer som ikke fanges opp med rutinetester, har de farmakologiske laboratoriene en stor utfordring.

Syntetiske rusmidler, ferdig pakket for salg. For å omgå lover og regler merkes produktene ofte med «not for human consumption» og gir seg ut for å være helt andre ting enn det de faktisk er. Foto: Kripos

Endrer molekylstrukturen

«Designer drugs» er et fellesnavn for disse rusmidlene, som tilvirkes i lyssky laboratorier rundt om i verden.

- De nye syntetiske stoffene etterligner effekten av kjente rusmidler, sier Brede.

Eksempel på endring av molekylstruktur

Noen eksempler er syntetiske cannabinoider, som etterligner rusvirkningen til cannabis, og metoksetamin, som ligner på anestesimiddelet ketamin.

Produsentene gjør små endringer i molekylstrukturen til de nye stoffene, for å unngå å bli rammet av gjeldende narkotikalovgivning. De markedsfører gjerne varene sine som «legal highs».

Sterk effekt

- Markedet for syntetiske rusmidler sies å være i vekst. Myndigheter og rusforskere er bekymret. Hvorfor er disse stoffene så farlige?

- «Designer drugs» er ofte svært potente, slik at faren for overdose er stor. De er også lett tilgjengelige og koster lite. Og produksjonen er unntatt enhver kontroll, slik at brukerne aldri kan vite nøyaktig hva stoffene inneholder eller om de i det hele tatt har fått det rusmiddelet de tror de har kjøpt, forklarer Brede.

For eksempel knyttes en rekke dødsfall til designeramfetaminet PMMA, som selges som amfetamin eller ecstasy.

- Effekten av PMMA kommer ikke like raskt som effekten av ecstasy og amfetamin. Resultatet kan bli at brukerne tar større doser, og får en høy risiko for overdose og intoksikasjon, legger hun til.

En ny, norsk forskningsrapport har kartlagt omsetning og bruk av syntetiske rusmidler. De markedsføres gjennom et stort antall nettbutikker, som gjerne tilbyr kvantumsrabatt og leveringsgaranti, og sender ut stoffene i helt vanlige brev. Brukerne diskuterer sine ruserfaringer i åpent tilgjengelige, anonyme nettfora.

Alt dette er med på å senke terskelen for bruk, frykter forskerne.

Avslører syntetisk cannabis

Avdeling for klinisk farmakologi på St. Olavs gjør rutineanalyser i urin for cirka 35 narkotiske stoffer. Urinprøvene screenes med LC-MSMS (væskekromatografi – tandem massespektrometri). Da avdelingen etablerte en metode for å påvise bruk av syntetiske cannabinoider - såkalt «spice» – i urin, ble det presseoppslag om at «bruk av syntetisk hasj» nå for første gang i Norge kunne avsløres gjennom rutinemessige urinprøver.

- I urin gjenfinner man lite modersubstans, derfor søker vi etter «spice»-metabolitter – som det finnes flere av. Metoden omfatter ni metabolitter fra de vanligste stoffene. Men det finnes svært mange typer «spice». Derfor er det fortsatt mulig at brukere ikke blir fanget opp av denne screeningen, sier Brede.

Kravene til nøyaktighet er strenge. Avdelingens analysesvar kan avgjøre om folk får beholde både plass i behandlingsprogram, foreldrerett og jobb. For den som har mye å tape på å bli tatt, kan «designer drugs» være et alternativ til tradisjonelle rusmidler – fordi de sjelden fanges opp av etablerte analysemetoder for disse stoffene.

Avdelingen analyserer også beslaglagte stoffer i kriminalsaker.

- Noen ganger haster det, fordi politiet håper å kunne bruke analyseresultatet til å få noen varetektsfengslet, forteller Brede.

Analytisk detektivarbeid

- Hva gjør dere når rutineanalyser ikke kan gi svar, men det fremdeles er mistanke om rusmiddelbruk?

- Vi har en svært sikker metode i LC-Quadropol Time of Flight (LC-QTOF), hvor prøvens bestanddeler identifiseres ved hjelp av kromatografi og time-of-flight massespektrometri. Men det er viktig at vi har tilgang til oppdaterte databaser og bibliotek vi kan sammenligne analyseresultatene våre med, sier Brede.

For å gjøre kampen mot syntetiske rusmidler enklere, endret Norge tidligere i år narkotikaforskriften. Nå kan hele grupper av stoffer med liknende kjemisk struktur og effekt forbys.

- Men det vil fortsatt være mulig å finne smutthull. Produsentene av syntetiske rusmidler er oppfinnsomme og følger med på utviklingen i lovgivningen. Kappløpet fortsetter, tror Brede.