Kan malaria komme tilbake til Norge?

Illustrasjon: iStockphoto

FAG Aktuelt

Kan malaria komme tilbake til Norge?

Den varme sommeren førte til at temaet igjen ble tatt opp i media. Men når klimaet endrer seg, bør nok ikke mulig malariasmitte være vår største bekymring.

Publisert

Endret

«Sommerhete kan gi malariamygg i Trøndelag», skrev Adresseavisen om et fremtidsscenario hvor global oppvarming har gitt et par grader varmere somre.

Men stopp en hal! Var spørsmålet om malaria kan komme tilbake? Har det tidligere vært malariasmitte her til lands?

«Koldfeber» ved Oslofjorden

Svaret er ja. Lokale utbrudd, forårsaket av P. vivax, var frem til slutten av 1800-tallet ikke uvanlig i de sørlige delene av Norden. For cirka 160 år siden var det et større utbrudd på Hvaler. Sykdommen ble kalt koldfeber, og pasientene skal ha hatt et «halv-anæmisk Udseende» og symptomer som ”frost og hede, hodepine, tidvis delirier, generell slapphet”.

Det siste lokale utbruddet i Norge fant sted i 1870, ifølge Folkehelseinstituttet. Andre steder i Europa var det fortsatt malariasmitte, blant annet ble det registrert over 3000 tilfeller i Finland under andre verdenskrig. Men fra 1975 til 2011 var Europa malariafritt. Da oppstod det et innenlandsk utbrudd i Hellas.

Varmere klima er ikke nok

Ifølge nettstedet forskning.no har nyere studier vist at malaria spres mest effektivt ved 25 grader, en lavere temperatur enn man tidligere har antatt. Da skulle man kanskje tro at Norge kan bli svært utsatt, hvis somrene blir noen grader varmere?

Bioingeniøren har tidligere intervjuet Bernt Lindtjørn, professor ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, om dette temaet. Da understreket han at det skal mer til enn global oppvarming for at vi skal få store malariautbrudd på nordlige breddegrader.

- Skal sykdommen bli et problem i Europa igjen, må malariaens inntog sammenfalle med et politisk sammenbrudd. Så lenge det er fred og stabilitet, vil et velfungerende helsevesen holde malariaen under kontroll, sa han.

Les også:

Bruk av hurtigtester til diagnostikk av malaria ved norske sykehus

Mange flere malariatilfeller

I 2012 fikk Folkehelseinstituttet melding om 37 malariatilfeller. I fjor var det 87, og per midten av september i år var det allerede meldt inn 85.

Tone Bruun er overlege ved Folkehelseinstituttets avdeling for infeksjonsovervåkning. Hun tror at økt rapportering til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) utgjør noe av forklaringen på at antall malariatilfeller er mer enn doblet.

Malariasmittede i Norge er ofte innvandrere som har vært på besøk i sitt gamle hjemland og pådratt seg sykdommen. I fjor var det også en relativt stor gruppe som var smittet da de ankom Norge for første gang.

Smitte i forbindelse med turistreiser, arbeids- eller studieopphold forekommer, men er ikke like vanlig som ved besøk i tidligere hjemland. De fleste sykdomstilfellene som diagnostiseres i Norge skyldes P. falciparum.

Malaria forekommer endemisk i cirka 100 land, og tropisk Afrika er hardest rammet. Ingen vet sikkert hvor mange som blir syke eller dør av malaria på verdensbasis. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det i 2012 var 207 millioner tilfeller og 627 000 dødsfall.

Kilder:

Malaria - veileder for helsepersonell (Folkehelseinstituttet)

Malaria rammer hardere i kjøligere områder (forskning.no)

Malaria - Fact sheet (WHO)

Stikkord:

Malaria