Innovasjonspris for bruk av fullblod

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

FAG Aktuelt

Innovasjonspris for bruk av fullblod

Publisert

Endret

Geir Strandenes, forsker og lege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus, har fått Helse Vests innovasjonspris. Han fikk prisen for å ha utviklet livreddende transfusjonstjenester, basert på frysetørket plasma og leukocyttfiltrert blodplateholdig fullblod, som kan brukes i første linje av behandlingskjeden.

- Som en direkte konsekvens av dette arbeidet flyr i dag nesten alle landets legebemannede helikoptre med frysetørket plasma, og de fleste med blod, skriver Helse Vest på sine nettsider.

Ifølge Helse Vest anslår leger ved Luftambulansen i Bergen at blodprosjektet redder fire - fem menneskeliv i året bare på Vestlandet.

Les mer:

Forskingsprisane i Helse Vest

Nå kan han gi blodoverføring i luften (2014)

Stikkord:

Transfusjonsmedisin