Cristin – hva, hvorfor og hvordan

Ill. Sven Tveit

FAG Aktuelt

Cristin – hva, hvorfor og hvordan

Formidling av arbeidet vi gjør er superviktig, men det må også registreres i det nasjonale vitenarkivet Cristin

Publisert

Endret

Av KIRSTI BERG, vitenskapelig redaktør

Hva er Cristin?

Cristin (Current research information system in Norway) er en del av et nasjonalt vitenarkiv (NVA) for å samle og tilgjengeliggjøre forskning og utviklingsarbeid i Norge. I dette systemet skal all forskningsaktivitet for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren registreres.

Hva skal registreres?

Det er viktigst å registrere vitenskapelige artikler som er publisert i et godkjent tidsskrift, men alt du formidler kan registreres. Med alt menes alle typer fagartikler, kronikker og debattinnlegg som er publisert i et tidsskrift. Det kan også være en bok eller et innlegg du har publisert i ei avis. I tillegg kan andre typer formidling registreres, for eksempel hvis du presenterer en poster eller holder et foredrag på et lokalt, nasjonalt eller internasjonalt arrangement.

Hvorfor skal du registrere?

Cristin er grunnlaget for statistikk som benyttes av det offentlige. Her kan man hente ut data om prosjekter, biobanker, institusjoner med underenheter, personer og resultater (publikasjoner). Databasen er ofte et sted man leter for å se hva en person har gjort (publisert) og hvor aktiv vedkommende er faglig. Databasen danner blant annet grunnlag for tildeling av publiseringspoeng. Disse poengene utløser økonomiske bevilgninger fra staten.

Det er ingen plikt å registrere, men det er dumt å ikke gjøre det. Registreringen er med på å synliggjøre - ikke bare deg selv, men også bioingeniører som yrkesgruppe og arbeidsplassen din.

Hvordan registrere?

For å registrere i Cristin må en først logge seg inn med tilknytning til en institusjon eller et helseforetak. Og så er du i gang. Om du lurer på noe, skal det finnes en «superbruker» på hver enhet som kan hjelpe deg.

Hvem skal registrere?

Hvis det er flere forfattere på en artikkel holder det at en av forfatterne registrerer den. Det bør fortrinnsvis være korresponderende forfatter for den aktuelle artikkelen. Men om du er i tvil om det er gjort, så gå inn og sjekk. Du kan for eksempel søke på tittel, forfatter eller DOI. Hvis artikkelen ikke er registrert, så registrer den!

Når skal man registrere?

Fristen for å registrere artikler for foregående år er institusjonsavhengig, men vil normalt være i slutten av januar. Alle registreringer skal deretter kontrolleres og godkjennes av institusjonene, før det leveres en rapport til Kunnskapsdepartementet.

Fra Cristin til CRIS/NVA

I disse tider er en i ferd med å legge om det nasjonale vitenarkivet (NVA) til et nytt system som foreløpig er kalt CRIS/NVA. Her skal man samle alt som tidligere ble registrert i Cristin. Overgangen fra Cristin til CRIS/NVA er planlagt i starten av mai 2022, etter at rapporteringen for 2021 er ferdig.

Stikkord:

Fagartikkel, Forskning, Publisering