3/21: Venøs blodprøvetaking - er sykepleierne kvalifiserte?

3/21: Venøs blodprøvetaking - er sykepleierne kvalifiserte?

Publisert

Endret

Bioingeniøren 3 2021.pdf (4 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Avlyser Labmessen 2022

8. "Hvorfor streiker vi ikke bare til vi får gjennomslag?"

10. Personlighetstype: Bioingeniør?

Bioingeniøren 3 2021

Fag

16. Aktuelt I Sykepleiere tar stadig flere blodprøver - men mange mangler opplæring

20. Originalartikkel I Desentralisering av blodprøvetaking - økt opplæringsbehov i sykepleierstudiet?

27. Bioingeniører som forsker: Runa Wolden

28. Bokomtale I En rekke tips som kan gjøre møtet med pasienten bedre

29. Bokomtale I Lettlest mal for hva en vitenskapelig artikkel skal favne

Faste spalter

5. Fra redaksjonen: Sykepleierutdanningene bør undervise i blodprøvetaking

6. Smånytt

31. Ytring: I år fortjener vi virkelig å feire hverandre

32. Debatt: Bioingeniør - en tittel for evig?

34. Tett på: Marit Næss

36. BFI

  • Fagstyret mener: Bioingeniør - hev din stemme!
  • Etikk: Se på meg - se på meg!

38. Lab-Liv

39. Bioingeniøren for 25 år siden