1/21: Blodgivningens historie

1/21: Blodgivningens historie

Publisert

Endret

Bioingeniøren 1 2021.pdf (4 MB)

INNHOLD

Aktuelt

5. Smittefrykt og stor arbeidsbelastning

7. Brudd i forhandlingene i helseforetakene, lønnsoppgjøret havner hos Riksmekleren

8. Nyskapende blodprøveprosjekt i Østfold

10. Vil gjøre det enklere for utlendinger å få norsk autorisasjon

16. Oppfyller utenlandske søkere norske krav om yrkesetikk?

Fag

18. Essay I Blodgivningens historie fram til 1945

23. Bokomtale I Innsiktsfullt om etiske utfordringer, men ingen ideell lærebok

24. Bokomtale I Enkelt og genialt om statistikk!

Bioingeniøren 1 2021

25. Doktorgrad I Tromboserisiko og blodsukkerkontroll

26. Fag aktuelt I Bør klassiske parametere i anemiutredning fjernes?

28. Fag i praksis I Målingen af MCV er fejlbehæftet. Brug derfor MCH til anæmiudredning

Faste spalter

3. Fra redaksjonen I Utenlandske bioingeniører må raskest mulig få kvalifisere seg

4. Smånytt

34. Tett på I Ragnhild Røsbjørgen

36. BFI

  • Fagstyret mener: Bioingeniører og bærekraft
  • Etikk: Å stå for noe

38. Bioingeniøren for 25 år siden

39. Lab-Liv