6/21: Studiestart og utdanning

6/21: Studiestart og utdanning

Publisert

Endret

Bioingeniøren 6 2021.pdf (3 MB)

Innhold

Aktuelt

8. Tilbys lite opplæring i hvordan håndtere diskriminering

10. Klare for første studentkull

11. Høye poengkrav for å bli bioingeniør

12. Mer fusk på eksamen i koronaåret

15. Sliter med å skaffe praksisplasser til Oslo-studenter

17. Ny app skal lette hverdagen for blodgivere

19. Den planlagte videreutdanningen i patologi er utsatt

20. To bioingeniører og én journalist tester spill

Bioingeniøren 6 2021

Fag

24. Bioingeniører som forsker I - Jeg er litt som mikrobene, blander meg i alt!

26. Kronikk I Læring skal gi mening: Nasjonal CASE-bank og felles nettportal

28. Originalartikkel I Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking

34. Fag i praksis I Utbrudd av Staphylococcus lugdunensis med uvanlig resistensmønster

Faste spalter

5. Fra redaksjonen I Bioingeniør i en krevende og spennende tid

6. Smånytt

41. Kommentarfeltet

42. Tett på: Estela Andreetta

44. BFI

  • Etikk I Fiksjon eller fakta?
  • Fagstyret mener I Har vi nok bioingeniører med veilederkompetanse?

46. Bioingeniøren for 25 år siden

47. Lab-Liv