5/20: Hvordan takler vi kriser?

5/20: Hvordan takler vi kriser?

Publisert

Endret

INNHOLD

Bioingeniøren 5 2020.pdf (3 MB)

Aktuelt

8. Covid-19 kan gi rett til yrkesskadeerstatning - meld avvik ved smitte

9. - Det var på tide med en bioteknologilov tilpasset vår tid

10. - Laboratoriene har gjort en heftig innsats - men smitteberedskapen kan bli bedre

13. Førsteårsstudentene blir drillet i vitenskapelig publisering

14. Klar melding fra laboratoriene: På høy tid at bioingeniørenes innsats blir sett og belønnet

16. "På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter"

20. Designet egen pleksiglasskjerm

Fag

23. Prøvesvaret I Den mystiske pool

24. Fag i praksis I Overføring av smittsomme sykdommer med velferdsteknologi på sykehjem

Bioingeniøren 5 2020

27. Fag i praksis I Effektiv og rimelig påvisning av MRSA og Clostridioides difficile-sporer fra hygienestoler ved hjelp av kontaktagar

29. Bokomtale I Etikkbok som henvender seg til leger og sykepleiere – men som også bioingeniører kan ha nytte av

Faste spalter

5. Fra redaksjonen: Koronaevalueringen blir mangelfull uten et bioingeniørperspektiv

6. Smånytt

30. Ytring I Tiden har kommet for å kjempe for oss!

31. Debatt I Dere står høyt på NITOs dagsorden

32. Debatt I Det er ikke uproblematisk å bruke studentenes eget blod i undervisning

33. Kommentarfeltet

33. Lab-Liv

34. Nytt om navn

35. Kryssord

35. Bioingeniøren for 25 år siden

36. Tett på I Øystein Haugen

38. BFI

  • Etikk I Etikk er et verktøy som ikke må forbeholdes eksperter
  • Fagstyret mener I Er kompetansen ved endt treårig bioingeniørutdanning god nok?