1/20: Videreutdanning

1/20: Videreutdanning

Publisert

Endret

Bioingeniøren 1 2020.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

6. Få tar ansvar for livslang læring

8. Mastergrad belønnes ulikt

10. Kursdeltakelse: Store forskjeller mellom arbeidsplassene

12. Modernisering med tralle-PC og samhandlingstavle

14. Hundedøden: Gransker bakterie i håp om svar

17. Forsinket sentralisering av HPV-testing og cervixcytologi

Bioingeniøren 1 2020

Fag

20. Originalartikkel: Læringsprosesser og kultur på arbeidsplassen

26. Doktorgrad:

  • Presisjonsmedisin for pasienter med arvelig diabetes
  • Inflammatorisk artritt og hjerte- og karsykdommer

Faste spalter

3. Fra redaksjonen: Utdanning må prioriteres og belønnes

4. Fag og forskning

28. Ytring: Lønn som fortjent?

29. Kryssord

29. Bioingeniøren for 25 år siden

30. Tett på: Kai Guttulsrød

32. BFI.

  • Etikk: Etiske nyttårsforsetter
  • Fagstyret mener: En tid for refleksjon og tilbakeblikk

34. Nytt om navn

34. Lab-Liv