9/19: Kroppens selvforsvar

9/19: Kroppens selvforsvar

Publisert

Endret

Bioingeniøren 9 2019.pdf (6 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Var streikeklar, oppnådde fremgang på viktige områder

8. Nettet vinner terreng, men papirutgaven står fortsatt svært sterkt

9. ISO-standarden for medisinske laboratorier får en "makeover"

10. Tre nye BFI-år for Rita

FAG

11. Doktorgrad: Bedre behandling av sepsis

12. Aktuelt: Matchmakere mellom død og liv

14. Aktuelt: Benedictes nye lunger

16. - 31. Fag i praksis:

  • En kort innføring i immunologi
  • Immunterapi - behandlingsformer, bivirkninger og konsekvenser
  • Interferens i immunologiske metoder - erfaringer fra en laboratoriehverdag
  • Immunologisk psykiatri
Bioingeniøren 9, 2019
Bioingeniøren 9, 2019

Faste spalter

5. Fra redaksjonen: Immunologi er framtida

6. Fag og forskning

32. Ytring: Bioingeniører må stå med ryggen rak og hodet hevet og si "HER ER VI!"

33. Kryssord

33. Bioingeniøren for 25 år siden

34. Tett på: Kjetil Jenset

36. - 37. BFI

  • Fagstyret mener: Vi må ta debatten om femårig utdanning for bioingeniører
  • Etikk: Genetiske selvtester - Et globalt marked uten et internasjonalt regelverk

38. Lab-Liv