8/19: Livslang læring

8/19: Livslang læring

Publisert

Endret

Bioingeniøren 8 2019.pdf (6 MB)

INNHOLD

Aktuelt

8. Ruller ut nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft

9. Ny gentest skal redusere bruken av cellegift ved brystkreftbehandling

10. Tidenes største BFI-stipend til OsloMet

11. Fra kontroll til tillit

11. Når uhellet er ute

12. De små grå tåler tidens tann

17. Nordisk utdanningskonferanse om digitalisering og praksis

20. Storfeavl med høyteknologisk lab

24. RUF-ene er navet i BFI

Bioingeniøren 8 2019
Bioingeniøren 8 2019

FAG

27. Prøvesvaret. Hb Aalesund - en ny hemoglobinvariant funnet hos norsk pasient

28. Originalartikkel: Immunhistokjemisk påvisning av mismatch repair-proteiner

Faste spalter

5. Fra redaksjonen:

  • Livslang læring er en selvfølge - men hvem tar regningen?
  • BFI tar ansvar

6. Fag og forskning

34. Kommentarfeltet

35. Ytring: Vi må forberede oss på et paradigmeskifte

36. Nytt om navn

36. Lab-Liv

37. Kryssord

37. Bioingeniøren for 25 år siden

38. Tett på: Silje Stokke

40. BFI:

  • Etikk: Hvor sikre kan vi være på den "opplagte" årsakssammenhengen?
  • Fagstyret mener: Internasjonalt arbeid "Down under"