5/19: Kongress

5/19: Kongress

Publisert

Endret

Bioingeniøren 5 2019.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. NITO: Det utdannes for få bioingeniører

8. Advarer mot tidligvakter etter kveldsjobbing

10. NITO-presidenten møtte bioingeniørstudenter i Tromsø

Fag

11. Prøvesvaret: Lærdom etter måling av høy urin-albumin

12. Fag i praksis: Implementering av nye analysar - korleis gjer vi det?

Bioingeniøren 5 2019

Bioingeniørkongressen 2019

16. Bioingeniørene inntok Tromsø

18. Labradoren Mette kan snuse seg frem til farlige bakterier

20. PNA i krig og fred

21. "Voksne tenker sykt mye på hva som er effektivt. Kjærlighet er effektivt!"

22. Smakebiter fra kongressen

25. Nettverk i nord

26. Fra spektakulær folkeopplysning til nyttige tips

27. Med blikket rettet fremover

28. Det er trygt å gi blod selv om man tar blodtrykksmedisin

30. Preanalyse i patologi

31. Poster-rekord

Faste spalter

5. Fra redaksjonen: Tre dager i Paradis

6. Fag og forskning

32. Ytring: Legg ned RHF-ene, mer makt til hvert sykehus

33. Kommentarfeltet

34. Debatt: Bioingeniørene bør ha en større plass i helsevesenet

36. Nytt om navn

36. Lab-Liv

37. Kryssord

37. Bioingeniøren for 25 år siden

38. Tett på: Gøril Skogvang

40 - 41. BFI

  • Fagstyret mener: Bioingeniørkongressen og bioingeniører i primærhelsetjenesten
  • Etikk: Oss - og de andre