3/19: Nå skal det bygges!

3/19: Nå skal det bygges!

Publisert

Endret

Bioingeniøren 3 2019.pdf (4 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Diskrimineringsnemnda: Det er lov å nekte døve å gi blod

7. Blodtransfusjon: Feil skjer som regel i siste ledd

8. Lønnsoppgjøret 2019: - Vi står ved et veiskille!

10. Det gode labliv på 70 grader nord

16. Den store sykehusutbyggingen

FAG

20. Rehabilitering på inn- og utpust

24. Kronikk: Världen behöver "bioingeniører"

26. Fagartikkelpriser til OsloMet og OUS

28. Fag i praksis: Redusert svartid med enkle grep

31. Prøvesvaret: Kreatinin "kan ikke analyseres"

32. Bokomtale: Endelig en etikklærebok for bioingeniørstudenter

Bioingeniøren 3 2019
Bioingeniøren 3 2019

Faste spalter

5. Fra redaksjonen

  • Det finnes en dag for alt - GRATULERER
  • Blodgivning er å gjøre andre en tjeneste

6. Fag og forskning

33. Ytring: Evaluering av bioteknologiloven - hva nå?

34. Kronikk: Laboratoriene trenger kunnskapsrike og motiverte ledere

36. Kommentarfeltet

36. Lab-Liv

37. Kryssord

37. Bioingeniøren for 25 år siden

38. Tett på Turid Aarhus Braseth

40 - 41. BFI

  • Fagstyret mener: Biobank gir avkastning i form av forskning, helse og arbeidsplasser
  • Etikk: Grensene flyttes - om vi vil eller ikke