2/19: Digital samling i norsk patologi

2/19: Digital samling i norsk patologi

Publisert

Endret

Bioingeniøren 2 2019.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Celleprøve ble forurenset på laboratoriet - pasienten fikk fjernet 14 lymfeknuter

8. Hver gang vi møtes... for 23. gang!

12. Nye fjes i BFI

13. - Vi vil ha DEG som kandidat til fagstyret

14. Mer er ikke alltid bedre

FAG

18. Fag aktuelt I Digital patologi vil kreve flere bioingeniører

22. Fag aktuelt I - Endelig debatt om åpen tilgang til forskning

26. Fag i praksis I Hirschsprung sykdom - En standardisert prosedyre for suspekte colonbiopsier

29. Prøvesvaret I Blodsykdom eller preanalyse?

30. Bokomtale I Morsom og lettfattelig bok om blod, snørr og tårer

Bioingeniøren 2 2019

Faste spalter

5. Fra redaksjonen

  • Hestehandel om bioteknologi
  • Bioingeniører bør være selvskrevne i kommunehelsetjenesten

6. Fag og forskning

30. Lab-Liv

31. Kryssord

31. Bioingeniøren for 25 år siden

32. Ytring I Nei til todelt bioingeniørutdanning!

33. Kommentarfeltet

34. Tett på: Anne Ytreeide Stabell

36 - 37. BFI

  • Fagstyret mener: Vi er med i kampen!
  • Etikk: I presset mellom kravet til effektivitet og hensynet til pasientens beste