5/18: Sommer, sol og fag

5/18: Sommer, sol og fag

Publisert

Endret

Bioingeniøren 5 2018.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Ny HPV-tidsplan i Helse Sør-Øst

8. 954 har bioingeniør øverst på lista over studievalg

10. Sier nei til jobb hvis startlønna er for lav

13. Fornøyde studenter i tett fagmiljø

14. Nå formes fremtidens bioingeniørutdanning

15. Ønsker ti studiepoeng for praksisveiledere

16. PNA: Sykepleierne analyserer - bioingeniørene overvåker

20. Ruset seg på jobb - var livredd for å bli støtt ut

Bioingeniøren 5 2018
Bioingeniøren 5 2018

Fag

23. Prøvesvaret: Et uventet blodtyperesultat

24. Originalartikkel: Aktuelle forskningsområder for bioingeniører innen medisinsk biokjemi

Faste spalter

5. Fra redaksjonen: Bioingeniører bør forske på PNA!

6. Fag og forskning

31. Minneord: Torill Kjørven

32. Ytring: Det må stå SKAL, ikke BØR

33. Debatt: La oss få flere bioingeniører med masterutdanning

34. Debatt: Det er uestetisk, uhygienisk og unødvendig å tape tupfere på arbeidstøyet

35. Kryssord

35. Bioingeniøren for 25 år siden

36. Tett på: Maren Skogland Nornes

38. BFI Etikk: Blodprøvetaking uten pasientens samtykke

39. BFI Fagstyret mener: Autorisasjon er viktig