2/18: Når jobben blir et kappløp med tiden

2/18: Når jobben blir et kappløp med tiden

Publisert

Endret

Bioingeniøren 2 2018.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Droner kan fly prøver mellom Oslo-sykehusene

7. Bioingeniører fikk i snitt 2,9 prosent lønnsøkning

8. Mohn-pris til bioingeniørstudenter

8. Bioingeniører skrev om arbeidspress, ble forsøkt stoppet av ledelsen

10. Arbeidsdagen er en overflow av prøver

12. Ny rapport spår kraftig økning i behovet for bioingeniører

14. Begge fagartikkelprisene går til Ahus

FAG

16. Doktorgrad: Det mikrobielle mangfoldet i norsk osteproduksjon

17. Aktuelt: Fornøyde givere er Blodbankens sterkeste vervekort

20. Originalartikkel: Betydningen av ulike kanaler i verving av blodgivere

26. Prøvesvaret: Kvinnelig pasient med mannlige kjønnskromosomer

Bioingeniøren 2 2018
Bioingeniøren 2 2018

Faste spalter

5. Fra redaksjonen

6. Fag og forskning

26. Lett på laben

27. Kryssord

27. Bioingeniøren for 25 år siden

28. - 30. Debatt: 

Arbeidspresset er alt for høyt - nå må vi bioingeniører ta debatten!

Bioingeniør - en yrkestittel under utvikling

Leger uten grenser vil ha bioingeniører

31. Ytring: Det haster å ta i bruk norske helsedata!

32. Tett på: Eva Grønn

BFI

34. Fagstyret mener: Hvordan jobber BFI med å bedre lønna til bioingeniørene?

35. Etikk: #metoo tvinger fram tiltak også i helse-Norge