1/18: Den gode blodprøvetaking

1/18: Den gode blodprøvetaking

Publisert

Endret

Bioingeniøren 1 2018.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Nå blir det lov med mannspoeng på kvinnedominerte studier

8. Vil lagre nyfødtes blodprøver for alltid

9. Slutter som klinikksjef, blir driftsleder for lokalsykehus

10. Hun vil gi studentene et godt møte med arbeidslivet

12. Tre menn og en bioingeniørutdanning

Bioingeniøren nr. 1, 2018
Bioingeniøren nr. 1, 2018

Fag

16. FAG Aktuelt: Oslo på kryss og tvers - fra pasient til pasient

18. FAG Originalartikkel: "Den gode blodprøvetagning" i borgerens hjem

25. Prøvesvaret: Et uventet anti-D

Faste spalter

5. Fra redaksjonen: Les og lær om blodprøvetaking - på dansk! I Kjære "gamliser" - les artikkelen på side 26

6. Fag og forskning

26. Ytring: Slipp ungdommen frem, vi har faktisk noe å fare med!

27. Debatt: Yrkestittelen bør være bioanalytiker eller biomedisinsk analytiker I Studenter - engasjer dere! I Hvorfor er det så vanskelig med tilbakemeldinger rundt personlig hygiene? I Manglar Leger utan grenser erkjenning av bioingeniørar som faggruppe?

30. Kryssord

31. Lett på laben

32. Tett på: Kjersti Nafstad

34. BFI Etikk: Den gylne, sosiale "medievei"

35. BFI Fagstyret mener: Slutt å snakke om mastersyken - gi oss en femårig bioingeniørutdanning!